Bestuursakkoord Dagelijks Bestuur VRA

Het nieuwe bestuursakkoord is af. Met de titel ‘Stap Vooruit – Naar een duurzaam bereikbare regio’ presenteert het Dagelijks Bestuur van de Vervoerregio Amsterdam zijn plannen en ambities voor de komende vier jaar. Deze stap vooruit maakt de Vervoerregio samen met de veertien vervoerregiogemeenten en vervoerders. Het bestuur van de Vervoerregio wordt gevormd door de wethouders van de drie grootste gemeenten uit het gebied van de Vervoerregio (Amsterdam, Haarlemmermeer, Zaanstad). Door de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen heeft de Vervoerregio dus ook een nieuw bestuur gekregen. Een nieuw bestuur vraagt om nieuwe afspraken, oftewel een nieuw bestuursakkoord. Hieronder lees je een korte samenvatting van de belangrijkste onderwerpen.

  1. Veilig, soepel en prettig van deur tot deur reizen

Reizigers van de Vervoerregio maken steeds meer gebruik van meerdere vervoersmiddelen in één reis. Bijvoorbeeld omdat ze fietsen naar een station, daar overstappen op de trein en van de trein lopen naar kantoor. In de komende vier jaar wil de Vervoerregio ‘initiatiefnemer’ zijn van hub ontwikkeling. Dat betekent dat de Vervoerregio wil gaan zorgen dat er in de regio grotere hubs (plekken) komen waar reizigers kunnen overstappen van het ene vervoersmiddel op het andere. Zo kunnen reizigers veilig, soepel en prettig van de ene bestemming naar de andere komen. Dagelijks bestuurslid Melanie van der Horst: ‘Lopen, fietsen en deelmobiliteit moeten een belangrijk onderdeel worden van de reis van deur tot deur.’

  1. Fiets als uitgangspunt

De fiets is altijd een belangrijk vervoermiddel geweest voor de Vervoerregio. Fietsen is namelijk gezond, populair en milieuvriendelijk. Toch komt er nog wat extra aandacht voor de fiets. Bijvoorbeeld voor het oplossen van de uitdagingen die er aan komen. Steeds meer mensen fietsen en fietsen harder, bijvoorbeeld met een elektrische fiets. Daarom wil de Vervoerregio goede doorfietsroutes tussen steden en dorpen in de regio. En een combinatie van verkeersveiligheidscampagnes en straten beter inrichten zodat er minder fietsfiles ontstaan en de kans op een ongeluk met de fiets kleiner wordt. Dagelijks bestuurslid Marja Ruigrok: ‘Met e-bikes kunnen er grotere afstanden worden afgelegd, maar moeten we verschillende snelheden ook goed op elkaar afstemmen. De komende jaren hijsen we de fiets op het zadel.’

  1. Mobiliteit en omgeving passen bij elkaar 

De Vervoerregio vindt dat inwoners, werknemers en bezoekers van onze regio zelf kunnen bepalen hoe ze zich verplaatsen. Maar wil duurzaam reizen wel zo aantrekkelijk mogelijk maken. Zodat reizigers bijvoorbeeld niet kiezen voor een tweede auto maar voor het OV. De Vervoerregio verwacht dat er in de toekomst meer reizen gemaakt worden. Daar kan het OV een grote rol in spelen, bijvoorbeeld door een hoogwaardig busnetwerk. Ook wil de Vervoerregio gemeenten helpen als de auto overlast geeft. Het doel is dat inwoners bewust kunnen kiezen welk vervoermiddel ze nemen en dat de keuzemogelijkheden beter worden.

  1. Spreiden, mijden en verminderen van mobiliteitsgroei

Voor de Corona pandemie was het heel erg druk in de spits. Dat was voor veel reizigers niet prettig. Om deze situatie niet nog een keer mee te maken wil de Vervoerregio reizigers beter spreiden. Dat wil zeggen dat er bijvoorbeeld afspraken met scholen gemaakt worden om de lessen pas na de spits te laten beginnen, zodat leerlingen niet in de spits hoeven te reizen. Er wordt dus niet ingezet op meer treinen, trams en bussen maar op het beter gebruiken van de treinen, trams en bussen die er al zijn. Ook vraagt de Vervoerregio aan het Rijk om simpelere regels voor woon-werkverkeer en zakelijk verkeer.

In Pakhuis de Zwijger werd dinsdag 11 oktober het bestuursakkoord gepresenteerd, inclusief vraaggesprek.

  1. Klimaatbestendig

De Vervoerregio gaat zich inzetten voor een klimaatbestendige toekomst. Anders dan hier wordt er niet alleen gekeken naar de uitstoot van voertuigen, maar ook naar het verbeteren van de biodiversiteit (de verschillende soorten dieren en planten in de regio) en het vergroenen van infrastructuur (zoals wegen, spoor en straten). Mogelijk helpt het minder maaien van groenstroken de biodiversiteit verbeteren. En vinden reizigers meer groen onderweg prettig. De Vervoerregio wil dat er meer circulair materiaal gebruikt wordt in infra-projecten. Ook komt er extra geld voor het verbeteren en aanpassen van infrastructuur die gevoelig is voor klimaatverandering.

  1. Slimmer met energievraagstuk

Hoe meer gebruik wordt gemaakt van uitstootvrij vervoer, hoe meer elektriciteit gevraagd wordt van het energienetwerk. Dus de Vervoerregio wil stappen nemen om meer elektriciteit op te wekken, bijvoorbeeld door zonnepanelen op de bus en tram remises te plaatsen. Ook kan de stroom die opgewekt maar niet gebruikt wordt – bijvoorbeeld in daluren – geleverd worden aan andere partijen. Dit geeft inkomsten. Daarnaast kan de laadinfra gedeeld worden met andere partijen. Door samen te werken wordt de situatie voorkomen dat het elektriciteitsnetwerk overbelast raakt en de stroom op is. Gerard Slegers, dagelijks bestuurslid: ‘Aanvoerder in duurzaamheid zijn, door elektrificatie van de hele bussenvloot en laadinfra. Maar ook verantwoordelijkheid nemen voor het delen van onze stroomvoorzieningen. We zullen onze inwoners, maar heel Nederland laten zien hoe het ook kan.’

  1. Digitalisering in de mobiliteit

De Vervoerregio gaat investeren in het verzamelen en delen van data met gemeenten. Ook wordt cybersecurity een belangrijk thema. Daarom komt er een Chief Information & Security Officer (CISO). Deze CISO houdt de digitale veiligheid goed in de gaten en adviseert als er verbeteringen nodig zijn. Het doel van deze dataverzameling en focus op cybersecurity is dat het OV 365 dagen per jaar rijdt. Dus óók als er bijvoorbeeld een digitale aanval op het metrosysteem is.

Financiën

Zoals te lezen zijn de plannen van het bestuur groot. Tegelijkertijd zijn er in de wereld stijgende kosten zoals inflatie en kosten van materiaal. De Vervoerregio wil de plannen toch mogelijk maken door telkens te zoeken naar slimme oplossingen en extra geld. Er zijn reserves van vorige jaren beschikbaar en de Vervoerregio gaat in gesprek met het Rijk om de jaarlijkse uitkering mee te laten stijgen met het aantal inwoners. Er komen namelijk een hoop inwoners bij door het bouwen van huizen. Zo kunnen de plannen ook betaald worden.

Geef een reactie