Geen zoete koekjes bakken

In het centrum van Hoofddorp zit patisserie Rogier. Een mooie, ambachtelijke zaak met smakelijke producten. Eigenaar Rogier en zijn vrouw Jacqueline zijn hun onderneming een jaar geleden gestart en een paar weken geleden is de zaak feestelijke geopend door burgemeester Schuurmans. Patisserie Rogier is een toonbeeld van ondernemerszin en vaktrots. 

Maar er speelt ook iets anders: patisserie Rogier zit in de zorgen. De stijgende energieprijzen komen er hard aan. Daar komt bij dat het uitstel van belastingbetaling uit de coronatijd nu ook niet meer voor hem geldt. Dat moet hij nu terugbetalen. Tot slot trekt ook zijn bedrijfsvastgoedverhuurder aan de bel: de economie loopt lekker, dus je kunt met gemak veertig (!!!) procent extra huur betalen. Kortom, patisserie Rogier zit aan alle kanten klem. Het water staat hem aan de lippen. 

Patisserie Rogier staat model voor veel Nederlandse ondernemers in het MKB. De meeste Nederlandse ondernemingen lijden op dit moment nood. Nu kun je zeggen: dat is ondernemersrisico, maar ditmaal is dat anders. Er valt niet op te ondernemen tegen corona, enorme inflatie, minder klandizie, meer belasting en hogere huur. Daar moet iets aan worden gedaan, ten bate van alle MKB-ondernemers in Nederland. En wel zo:

Allereerst wil ik inwoners van steden en dorpen overal in Nederland oproepen om lokaal te kopen. Koop je brood bij de bakker, je groente bij de groenteman en je taart en gebak bij de patisserie. Het is een bekend recept, maar het werkt. Tegen bedrijfspandverhuurders wil ik zeggen: bescherm je huurders. Trek hen niet het vel over de oren. Het Rijk kan helpen door met passende regelingen te komen. Als je MKB-ondernemers wilt compenseren voor de hoge energiekosten, doe dan op een manier waarop zij er iets aan hebben. 

Het is een goede zaak dat het Rijk een pakket aan maatregelen heeft aangekondigd ter ondersteuning van het MKB en dat er in dat opzicht begin november nog meer duidelijkheid komt. Wat dat betreft komt deze oproep om steun te verlenen aan het MKB op het goede moment. Ik hoop dat mijn kreet zowel de beleidsmakers als de beslissers bij het rijk nét een zetje geeft om de maatregelen waar over wordt gedacht concreet gestalte te geven. Maatregelen die passen, welteverstaan. Ik sluit me van harte aan bij de actie van MKB Metropoolregio Amsterdam voor een betere steunmaatregel.

Van de kant van de gemeente dragen we bij aan de versteviging van de positie van MKB-bedrijven door actief in gesprek te gaan met winkeliers- en ondernemersverenigingen om te horen wat er, volgens hen, op de MKB-agenda moet komen te staan om toekomstbestendig te blijven. Ook helpen we via het regionaal werkcentrum naar de vraag naar personeel. Daarnaast adviseren en trainen we bij de gemeente beginnende ondernemers met programma’s zoals ZAAI die hun ondernemersvaardigheden aanscherpen. Bij de gemeente staan we voor onze lokale ondernemer. 

Als we onze binnensteden levendig willen houden, dan hebben we daar stevige ondernemingen nodig. Dat bereiken we door met met Rijk de MKB-bedrijven nu te hulp te schieten. Dat hoeft niet op structurele basis, maar wel incidenteel als de nood hoog is, zoals nu. Willen we chocolade maken van hulp aan het MKB, dan moeten we zorgen dat de hulp passend is. Want als we dat doen, dan kunnen bedrijven als patisserie Rogier doorgaan met taart en gebak maken. Zodat ze een smakelijke onderneming blijven waar we graag lekkers kopen!

update woensdag 9 november: de regeling is verbeterd! Van 12,5% naar 7% van de omzet om in aanmerking te komen voor energiecompensatie.

Geef een reactie