Green Deal Fiets – ABC event

Terugblik op het ABC-event: Green Deal Fiets. Kon je er op 6 februari niet bij zijn? Kijk dan hier het evenement terug:

Maandagavond, 6 februari, vond het Amsterdam Bike City evenement plaats in Pakhuis de Zwijger, Amsterdam. Tijdens het hybride evenement stond het initiatief Green Deal Fiets centraal. De Green Deal Fiets is een initiatief van Amsterdam Economic Board, Vervoerregio Amsterdam, Metropoolregio Amsterdam en BYCS. Om de Metropoolregio Amsterdam bereikbaar te houden, is de ambitie 100.000 extra fietsers in de regio. Fietsen is goed voor de gezondheid en voor het milieu.

Marja Ruigrok, vicevoorzitter van de Vervoerregio Amsterdam, en Richard Hoving, captain van de Green Deal Fiets, trapten de avond af. Green Deal Fiets is een initiatief dat ongeveer twee jaar geleden is gestart om fietsen te stimuleren. Steeds minder mensen pakken de fiets en leren fietsen. De Green Deal Fiets werkt samen met overheden, bedrijven en kennisinstellingen aan 4 verschillende thema’s; een regionaal netwerk van fietsservicepunten, fietsvriendelijke arbeidsvoorwaarden voor werkgevers, meer kinderen en jongeren op de fiets en een verbeterd inzicht in de impact van fietsstimulering.

Fietsservicepunten langs regionale doorfietsroutes

Sander Buningh is thematrekker van regionale fietsservicepunten. Fietsservicepunten zijn plekken waar je als fietser onderweg bij pech terecht kan voor bijvoorbeeld een reparatie, koffie, een (online) afspraak of fietskleding. Deze servicepunten hebben als doel het stimuleren van het fietsen naar werk. De afstand van woon/werk is voor de meeste forensen redelijk laag, en er zijn steeds meer mensen met een e-bike. In 2023 zullen naar verwachting de eerste fietsservicepunten worden gerealiseerd.

Fietsvriendelijke arbeidsvoorwaarden

“Maak werk van fietsen”, was de boodschap van Jennifer Woltjer. Zij is de trekker van het thema ‘fietsvriendelijke arbeidsvoorwaarden’. Meer dan 50 procent van de werknemers woont maximaal 15 kilometer van het werk. Deze afstand is met een e-bike goed af te leggen. Een fietsregeling voor werknemers draagt bij aan de vitaliteit van medewerkers, en daarmee aan een lager ziekteverzuim. Daarnaast is het natuurlijk een stuk duurzamer als medewerkers op de fiets naar hun werk komen. Gaan werknemers ook daadwerkelijk meer fietsen als de organisatie dit stimuleert? Dat blijkt het geval te zijn. 65% tot 75% van de werknemers geeft aan vaker naar werk te fietsen en hiermee de auto te laten staan!

Meer kinderen op de fiets

Kinderen leren steeds later fietsen. Dat heeft invloed op hoe comfortabel deze kinderen zich voelen op een fiets later in hun leven. Remko Pijnaker, thematrekker ‘kind en fiets’, vertelde over het succes van een pilot van fietslessen aan kinderen op de kinderopvang en in groep 1 en 2 door te oefenen met loopfietsen en met kinderfietsen met pedalen. Deze fietsen zijn tijdens de pilot in bruikleen beschikbaar gesteld. De helft van de kinderen kon al na 9 weken de overstap maken van de loopfiets naar de fiets met trappers. De gemiddelde leeftijd waarop kinderen konden fietsen was 3 jaar en 5 maanden. Pijnaker vertelde dat het belangrijk is om de ouders te betrekken. Een resultaat van dit project is namelijk dat kinderen gezonder zijn, maar ook dat steden leefbaarder worden. Dat komt doordat zowel de kinderen als de ouders sneller voor de fiets kiezen in plaats van de auto!

Data over fietsstimulering

Data zijn onmisbaar bij het vergroten van de impact van fietsen. Rob Koster, thematrekker van ‘impact met fietsstimulering’, vertelde over hoe data worden verzameld en gedeeld. Hij houdt zich bezig met de vraag: welke data zijn er allemaal beschikbaar om impact te maken met meer fietsers? Op dit moment zijn de data nog erg versnipperd, waardoor het lastig is om de impact van fietsen te monitoren. Kosters doel is om alle dataverzamelingen te bundelen om zo meer kennis te krijgen over de impact van verschillende initiatieven. De voordelen, maar ook de nadelen van verschillende initiatieven worden allemaal in kaart gebracht, zodat de data ingezet kunnen worden om mensen op de fiets te krijgen.

Een geslaagde avond werd afgesloten met een gezellige borrel. Onder het genot van een drankje was er voor de aanwezigen de gelegenheid om de nodige vragen te stellen aan de thematrekkers en na te praten.

Heb je nog ideeën, tips of suggesties voor Green Deal Fiets? Wij horen het graag! Stuur een mail naar info@amecboard.com.

Lees meer over de Green Deal fiets hier

Geef een reactie