Lange adem

Afgelopen week bespraken we met de raad de evaluatie van de Visie Ringvaart en Ringdijk. Hierbij een artikel uit HC Nieuws van Joost Verhagen.

“Een verfrissende, eerlijke evaluatie”, zo omschreef Katrijn Kliphuis (VVD) donderdagavond tijdens de vergadering van de gemeenteraad de stukken met de eerste resultaten van het programma Ringdijk en Ringvaart. Daaruit bleek dat de gemeente wel degelijk stappen heeft gezet om de verkeerssituatie te verbeteren, maar dat er nog altijd veel wensen overblijven onder omwonenden.

Drie van hen maakten van de gelegenheid gebruik om in te spreken met verschillende zorgen. Zo leeft er nog altijd onvrede over de verkeerssituatie. Daarnaast zouden de klinkers van de fietsstraten voor veel geluidsoverlast zorgen. Wethouder Ruigrok gaf in reactie op SRH aan dat de gemeente binnen dit programma in ieder geval niet van plan is om iets aan die plannen te doen.

Veel fracties bleven achter het programma staan, ondanks de tegenvallende resultaten.”Is dit programma en het geld daarvoor eigenlijk wel doelmatig besteed? Het resultaat is toch wel echt beperkt. We zijn er blij mee dat het gebeurd is. Maar de snelheid is niet teruggedrongen. Is het verkeer afgenomen? Op een paar punten wel, maar er is op veel andere plekken nog altijd teveel verkeer. We lopen nog niet over van enthousiasme, maar we zien nog wel voldoende basis om verder te gaan”, stelde de fractie van de VVD. Peter Boerman (Groenlinks) kwam met een vergelijkbare bijdrage: “We doen inderdaad misschien niet alles goed in dit huis, maar we zijn de goede kant op aan het gaan. We zijn er nog lang niet. Laten we de inwoners er veel meer bij blijven betrekken.”

Ruigrok gaf tijdens het debat in de raad ook toe dat op bepaalde punten het programma nog te wensen overlaat. Maar volgens haar is dat ‘een weg van de lange adem’. Zo zou de fietsersbond positief hebben gereageerd op de fietsstraten, al wordt er nog niet veel minder hard door gereden. 

Door Joost Verhagen

Geef een reactie