Oproep: kom naar inspiratiesessie werklocaties

Oproep: Laat je horen over de toekomst van de werklocaties in Haarlemmermeer. De tijd dat er overal en voor iedereen plek was is voorbij, er moeten keuzes gemaakt worden. Pak je rol als ondernemer en kom naar inspiratiesessie met raadsleden, de Rekenkamer en gemeente Haarlemmermeer. 

De Rekenkamer en Economische Zaken van de gemeente Haarlemmermeer nodigen ondernemers uit voor een inspiratiesessie met diner op dinsdag 30 mei van 17.30 tot 19.30 in het raadhuis, Taurusavenue 100 Hoofddorp

Meld je aan via rekenkamer@haarlemmermeer.nl 

Lees verder voor de complete uitnodiging van de Rekenkamer Haarlemmermeer.

Hoe ziet het vestigingsklimaat voor ondernemers in Haarlemmermeer er in de toekomst uit? En welke rol zou de Gemeente Haarlemmermeer daarin kunnen spelen? De rekenkamercommissie van Haarlemmermeer (RKC) nodigt u uit voor een inspiratiebijeenkomst voor raadsleden, fractieassistenten en ondernemers van Haarlemmermeer.


In Haarlemmermeer heeft ondernemerschap een belangrijke plaats. De gemeente telde in 2022 meer dan 18.000 bedrijfsvestigingen, zo’n 155.000 banen en 60 werklocaties (bron: KvK en BIR HM). Haarlemmermeer is aantrekkelijk voor ondernemers door onder andere de centrale ligging in de Randstad en de aanwezigheid van Schiphol. Maar de voorheen ‘onbeperkte ruimte’ in de polder stuit op grenzen. De gemeente kan niet meer alle ondernemingen die dat willen een plek geven. Ook verandert de wereld waarin ondernemers werken snel. Denk aan technologische ontwikkelingen, klimaatverandering, de energietransitie, de transitie naar een duurzame circulaire economie en de krapte op de arbeidsmarkt. De gemeente kan de toekomst van het vestigingsklimaat voor ondernemers beïnvloeden door duidelijke keuzes te maken.


De Rekenkamercommissie Haarlemmermeer (RKC) wil in samenwerking met Economische Zaken in een inspiratiebijeenkomst een gesprek op gang brengen over de toekomst van het ondernemerschap in Haarlemmermeer. De RKC heeft daarvoor een toekomstscenario 2050 laten opstellen. Het scenario schetst een mogelijke toekomst voor Haarlemmermeer in 2050. Het is dus geen voorspelling. Het is scherp geformuleerd om tot denken aan te zetten en een discussie in gang te zetten. De RKC organiseert deze inspiratiebijeenkomst in plaats van een informatieve bijeenkomst.


Tijdens de bijeenkomst kunt u gespreksthema’s aandragen en/of meedenken met door anderen aangedragen thema’s. U kunt zich door het toekomstscenario van de RKC laten inspireren. Het thema kwaliteit van de werklocaties wordt in ieder geval besproken. Binnen dit thema wil Economische Zaken met u en ondernemers van Haarlemmermeer doordenken welke soorten werklocaties te onderscheiden zijn, welke kwaliteitsaspecten in dit onderscheid een rol spelen (zoals nationale of regionale oriëntatie, omvang van de bedrijvigheid, ligging) en waar we welke typen werklocaties kunnen vinden.


De bijeenkomst is op dinsdag 30 mei van 17.30 tot 19.30 u. Vanaf de inloop om 17.15 uur staat er een buffet met een eenvoudige maaltijd klaar. U kunt hieraan kosteloos deelnemen. De bijeenkomst vindt plaats in het tijdelijke raadhuis, Taurusavenue 100 Hoofddorp.
U kunt zich aanmelden voor deze bijeenkomst via rekenkamer@haarlemmermeer.nl. Graag vernemen wij via de mail of u gebruik wilt maken van de maaltijd.

PDF van Toekomstscenario


Met vriendelijke groet,
namens de rekenkamercommissie
Dries Bartelink, voorzitter

Geef een reactie