#MethetOV

Vervoerregio Amsterdam en gemeente Amsterdam maken samen in totaal 27,5 miljoen euro vrij voor het openbaar vervoer in de hoofdstad in 2024. Het geld is bedoeld om ook volgend jaar verzekerd te zijn van een betrouwbaar openbaar vervoernetwerk dat klaar is om verwachte reizigersgroei na 2024 op te vangen.

Daarnaast heeft de Vervoerregio voor de komende jaren extra geld beschikbaar om structureel te investeren om ook na 2024 te bouwen aan een duurzaam, toekomstvast en financieel gezond openbaar vervoer dat voor iedereen bereikbaar is. Dit structurele budget is ook inzetbaar voor de twee andere concessies van de Vervoerregio. 

Herstelbudget en voorjaarsnota

Vervoerregio Amsterdam maakt maximaal 20 miljoen euro vrij uit het herstelbudget dat na corona is gereserveerd voor het openbaar vervoer binnen de Vervoerregio. Dat geld is al meegenomen in het concept vervoerplan voor 2024 dat al eerder bekend werd. Amsterdam heeft in de Voorjaarsnota nog eens 7,5 miljoen euro gereserveerd om te investeren in het openbaar vervoer voor volgend jaar. In overleg met GVB kijken Vervoerregio Amsterdam en gemeente Amsterdam de komende tijd hoe dat geld het best besteed kan worden.

Goed openbaar vervoer

Voorzitter van de Vervoerregio en wethouder verkeer en vervoer in Amsterdam, Melanie van der Horst: “Met de structurele  financiële bijdrage van de Vervoerregio en de incidentele financiële bijdrage van de gemeente laten we zien hoeveel waarde wij hechten aan goed en betaalbaar openbaar vervoer. Dat is onmisbaar voor een bereikbare stad en regio.” 

Het openbaar vervoer heeft na corona te maken met teruggelopen reizigersaantallen. Ook in Amsterdam is dat merkbaar. Amsterdam is op het gebied van reizigersaantallen de grootste openbaar vervoerconcessie in het stad- en streekvervoer. Ook wordt de exploitatie nagenoeg betaald uit reizigersopbrengsten. Daardoor zijn de financiële gevolgen in Amsterdam flink voelbaar.

Geef een reactie