Als je niet kan delen… #deelmobiliteit

Op dinsdag 27 juni was de aftrap van ‘’Natuurlijk! Deelmobiliteit’’. Namens de Metropoolregio, de Vervoerregio (platform Smart mobiliity) en ook gewoon namens mezelf was ik daarbij aanwezig. Ik kwam in het staartje van de uitreiking van slimme deeloplossingen binnen en kreeg meteen inspiratie. We moeten op dit gebied vooral kennis delen, met hubs ervaringen delen (zet je die deelauto’s nou gewoon binnen of ’’moeten’’ ze op het maaiveld?) en elkaar stimuleren. Deelmobiliteit is een deel van de oplossing om van deur-tot-deur te komen, we moeten kansen pakken als er zogenaamde ’’life changing events’’ plaats vinden (gewoon van baan of huis veranderen), dat is het moment om je eigen vervoerbewegingen te heroverwegen en dan kan een deelauto (of scooter of fiets) ook een optie zijn. In een autogemeente als Haarlemmermeer richt ik me ook vooral op het voorkomen van de aanschaf van de tweede (of derde of vierde) auto door aantrekkelijke alternatieven te promoten. Als inwonende kinderen alvast wennen aan die deelauto, dan zullen ze dat wellicht blijven doen. En al zal er altijd discussie zijn hoeveel auto’s een deelauto van de weg haalt, het helpt hoe dan ook! Ook de voorbeelden van de energiecoöperatie die deelauto’s aanbiedt (Deelslee Eemsdelta), de bewonersinitiatieven, de haakjes voor aanvulling bij OV-concesssies, de gemeente die het eigen wagenpark aanbiedt spraken me aan! Veel te doen dus, want als je niet kan delen, kan je niet vermenigvuldigen! En dat geldt zeker voor kennis en ervaring met deelmobiliteit. Ik wens het nieuwe samenwerkingsprogramma dan ook veel succes!

Het MRA-platform Smart Mobility – een samenwerking tussen Gemeente Amsterdam, Gemeente Almere, Provincie Flevoland, Provincie Noord-Holland en Vervoerregio Amsterdam– neemt deel aan het programma Natuurlijk! Deelmobiliteit. Dit is een nationaal samenwerkingsprogramma waar al meer dan dertig overheden bij zijn aangesloten. Er is een intentieverklaring (ambtelijk) getekend en een samenwerkingsovereenkomst (bestuurlijk) volgt eind 2023. Diverse partners zijn inmiddels betrokken en geven een goede vertegenwoordiging van verschillende regio’s en overheden en de opgaves waar zij voor staan. Het programma heeft drie doelen:

– het versnellen van het gebruik van deelmobiliteit;
– het uniformeren en standaardiseren van deelmobiliteitsbeleid;
– het borgen van meer verbinding en samenhang tussen regio’s en overheden.


Het programma wil, ondanks dat het al van start is, een officieel startmoment organiseren waar we stilstaan bij de stappen die al zijn gezet en nog willen zetten. Ook wil het programma de ontwikkelingen op het gebied van deelmobiliteit delen met een bredere groep belanghebbenden.


U bent gevraagd om deel te nemen aan het panelgesprek tijdens het startevent op 27 juni 2023. De andere deelnemers zijn: Ankie Smit (Provincie Zeeland), Anne Mulder (Gemeente den Haag) en Jan-Bert Dijkstra (ministerie van I&W). Het gesprek wordt geleid door Ananda Groag. Zij is bedenker en initiator van Living Mobility en is expert op het gebied van (gedeelde) mobiliteit. Programmamanager is Maarten van Biezen.

Geef een reactie