Nieuwe brug in Ouderkerk

Een opening van een brug is altijd feestelijk! Zeker ’’als ’ie het ook doet’’ zoals de aannemer aangaf ;-). Maar deze brug heeft een paar jaar op zich laten wachten maar dat wachten was de moeite waard. Met mooie onderdoorgangen voor wandelaars en fietsers, historische beelden in de tunnel en een dubbele brug! Lees hier de achtergrond in het artikel van de Vervoerregio of kijk het filmpje van de Provincie Noord-Holland, de beheerder van de brug.

Gedeputeerde Jeroen Olthof van de provincie Noord-Holland, wethouder Herbert Raat (gemeente Amstelveen), wethouder Paulette Koek-Baks (gemeente Ouder-Amstel), Marja Ruigrok (vice-voorzitter dagelijks bestuur Vervoerregio Amsterdam) en Sander Lodder (directeur Van Hattum en Blankevoort namens aannemerscombinatie BOK) verrichtten op 15 juli de officiële openingshandeling. Tijdens een watershow ging een feestelijk verpakte vlag van aannemer via de flyboarder naar de bestuurders van de samenwerkende partners.  De eerste vlag werd met vereende krachten in de vlaggenmast van Brug Ouderkerk gehesen. Op de vlag de logo’s van alle samenwerkende partners. 

Fietsers, voetgangers en auto’s konden er al enkele weken overheen en afgelopen zaterdag 15 juli is de brug Ouderkerk officieel geopend! Een feestelijk moment voor de inwoners van Amstelveen en Ouderkerk. Zij kunnen weer veilig met de fiets, auto, lopend of met de bus over de brug van de ene gemeente naar de andere. Chiel de Jager, projectbegeleider bij de Vervoerregio Amsterdam: ‘Veiligheid was een groot onderdeel van deze nieuwe brug. Dus het is mooi om te zien dat de nieuwe situatie zo goed bevalt bij inwoners.’

Reis door de tijd

Een kleine reis door de tijd laat zien dat de vorige brug bij Ouderkerk rond 1936 is gebouwd. Dat was ook de reden dat de brug aan vervanging toe was. ‘Honderd jaar is ongeveer de maximum tijd die een brug meegaat. En de brug was gebouwd in een tijd waarin er veel minder en ander verkeer was. Toen voorzagen we nog niet dat er zoveel auto’s, bussen, fietsers en voetgangers overheen zouden gaan.’ Daarvoor was de brug erg smal. ‘In de laatste jaren gingen fietsers en voetgangers hutjemutje aan één kant van de brug heen en weer.’ Het was dus hoog tijd voor een nieuwe, bredere brug die verkeersveiliger was dan zijn voorganger.

Van stoplicht naar veilig doorrijden

‘Bij de vorige brug zaten aan beide kanten kruispunten. Dat is niet de meest veilige of prettige verkeerssituatie. Daarnaast stond het verkeer veel stil vanwege  de verkeerslichten.’ Dat was dan ook de aanleiding voor de Vervoerregio om bij te dragen aan een nieuw ontwerp voor het verkeer rondom de brug. ‘Het verbeteren van de verkeersveiligheid is een belangrijk onderdeel van onze doelen.’ Aldus Chiel. Bij de nieuwe brug gaat er nu ook een fiets- en wandelpad onder de brug door. Zo kunnen voetgangers en fietsers de drukke provinciale weg veilig oversteken, zonder te hoeven wachten bij verkeerslichten. Chiel: ‘Het nieuwe ontwerp is veel prettiger en veiliger voor de kwetsbaarste verkeersdeelnemers. Een grote verbetering dus.’

Fietsen langs de Amstel

Het verbeteren van de verkeersveiligheid is ook de rode draad bij de motivatie van de gemeenten Amstelveen en Ouder-Amstel om bij te dragen aan de brug. Samen met het makkelijker maken om door te kunnen rijden. Wes Dekkers, beleidsmedewerker bij gemeente Ouder Amstel: ‘De N522 kan nu veilig worden overgestoken zonder conflicten met gemotoriseerd verkeer.’ Rens Koekenbier, projectmanager bij gemeente Amstelveen, bekijkt het uit breder perspectief: ‘Hoe mooi is het dat je weer heel de Amstel langs kan fietsen naar Uithoorn zonder een verkeerslicht tegen te komen?’ Chiel vult aan: ‘Ook voor het openbaar vervoer is het prettig dat er minder verkeerslichten zijn. Bussen kunnen dan makkelijker volgens dienstregeling rijden.’

Verbinding tussen de gemeenten

De brug ligt precies op de grens tussen gemeente Amstelveen en gemeente Ouder Amstel. Beide gemeenten hebben daarom bijgedragen aan de nieuwe brug. Rens: ‘De huizen bij Amsteldijk Noord en Amstelzijde zijn al heel oud. Die horen bij gemeente Amstelveen, maar omdat het zo dichtbij Ouder Amstel ligt, heet die kant van de Amstel officieel ook de “Buurt over Ouderkerk”. De inwoners aldaar zijn en voelen zich veelal Ouderkerker en maken veel gebruik van de voorzieningen in Ouderkerk, zoals winkels basisscholen en restaurants. Dus de brug als verbinding tussen de twee gemeenten heeft een belangrijke rol voor gemeente Amstelveen.’ Omgekeerd wordt er ook veel gereisd van Ouder Amstel naar Amstelveen. Wes: ‘Middelbare scholieren uit Ouderkerk kiezen vaak voor een middelbare school in Amstelveen. Dus ook voor Ouder Amstel is deze brug een belangrijke schakel tussen onze gemeenten.’

De onderdoorgang bij de brug heeft kunst aan de muur.

Een waveboarder gaf een stoere show.

Een fanfare gaf muzikale begeleiding in de wandeling met omwonenden naar de brug.

Samenwerking

De brug Ouderkerk valt onder het beheer van de provincie Noord-Holland. De fietspaden onder de nieuwe brug gaan de gemeenten beheren. Dus de vier partijen zaten vanaf het begin samen om de tafel om het project tot een goed einde te brengen. Gelukkig verliep de samenwerking goed. Anne-luuk Groenhagen, projectmanager Brug Ouderkerk vanuit de provincie Noord-Holland: ‘Door samen aan dit project te werken konden wij elkaars expertise benutten. We hadden snel en makkelijk contact. Enkele collega’s binnen de partnerorganisaties kennen elkaar al ruim 15 jaar, waardoor de samenwerking efficiënt en fijn verliep. De aannemerscombinatie BOK (combinatie Van Hattum en Blankevoort B.V., KWS Infra B.V. en Hollandia Infra B.V.) heeft zich met hart en ziel ingezet om de voormalige brug te vervangen door twee nieuwe bruggen en alle aansluitende wegen en kruisingen aan te passen. En dat op een kleine ruimte als deze, waarbij het verkeer ‘gewoon’ langs de werkzaamheden kon blijven rijden. Voor ons was het prettig om met zo’n professionele aannemer samen te werken.’

Rens: ‘De brug grenst pal aan Ouderkerk. Dat is een hechte dorpsgemeenschap. Dus daar moet je rekening mee houden. Dat is uiteindelijk gelukt.’ Chiel vult aan: ‘Bij een project als dit zijn er vaak wat hobbels, dat was nu niet anders. Het belangrijkste is dat de verkeerssituatie op en rondom de brug veel veiliger is geworden en dat is winst. Inwoners reageren daar goed op.’ Wes: ‘Samen met de aannemer, die veel contact had met de omwonenden hebben we met z’n allen de overlast voor omgeving zo veel als mogelijk beperkt. Door met z’n allen de schouders eronder te zetten hebben we een nieuwe, veilige brug gebouwd die weer honderd jaar mee kan.’

Ceremoniële opening

15 juli was de officiële opening van de brug Ouderkerk. De vlag werd gehesen aan de nieuwe vlaggenmast van de brug. Ook was er een vraaggesprek met de verschillende bestuurders van de Vervoerregio, Ouder Amstel, Amstelveen en de Provincie Noord-Holland. Zij waren allen blij met het resultaat.

Marja Ruigrok, Vervoerregio:

Vervoerregio staat voor goede bereikbaarheid. Daar is deze brug een geweldig voorbeeld van. Daarnaast kunnen fietsers en wandelaars onder de brug door. Dat is een enorme verbetering in verkeersveiligheid, wat heel hoog in ons vaandel staat. Ik ben enthousiast over deze nieuwe brug. Zeker in dit dynamische gebied. Bewoners en omgeving gaan hier plezier van hebben.

Paulette Koek, wethouder gemeente Ouder-Amstel: ‘Er zijn echt jaren van voorbereidingen aan vooraf gegaan voordat deze mooie nieuwe brug gebouwd kon worden. De omgeving heeft meegedacht over hoe de overlast voor hen zo min mogelijk was tijdens het vervangen van de brug. En het zorgt er voor dat er nu een brug ligt met veel ruimt voor fietsers, de wandelaars en afslaand verkeer.’

Herbert Raat, wethouder gemeente Amstelveen: ‘Ik ben blij dat er nu een nieuwe brug ligt met een goede fietsverbinding tussen de gemeenten Ouder-Amstel en Amstelveen. En naast een beter en veilig fietspad zorgt ook een verbeterde doorstroom van bussen en overig verkeer voor een goede bereikbaarheid. Er ligt nu een brug die klaar is voor de toekomst.’

Jeroen Olthof, gedeputeerde provincie Noord-Holland: ‘Bij het vernieuwen van Brug Ouderkerk is niet alleen de oude brug vervangen door een nieuwe brug. De provincie Noord-Holland heeft het noodzakelijk vervangen gecombineerd met de wens om het vervoer slim, schoon en veilig te laten reizen. Voor de scheepvaart is de brug bijvoorbeeld iets verhoogd, zodat deze minder vaak open hoeft. Een prachtig resultaat.’

Geef een reactie