Tekenen voor de Guisweg

Wat een historische stap! Veel ambtenaren bestuurders zijn al jaaaaren bij dit project betrokken, ik stap nu pas in, namens de Vervoerregio. In het pittoreske Zaandijk tekenden we de Bestuursovereenkomst voor het bouwen van de onderdoorgang bij de Guisweg in Gemeente Zaanstad. Sinds 1961 maken omwonenden zich al zorgen over de kruising van de drukke provinciale weg en het spoor. Het was voor Cees Loggen zijn laatste officiële handeling en dat in zijn geboortedorp waar hij een krantenwijk had en zelf ook lang voor de spoorwegoverweg stond te wachten. Alle partners waren vertegenwoordigd: het Ministerie van I&W, de Provincie, de Vervoerregio, de gemeente Zaanstad en ProRail.

De kruising van de Guisweg in Zaandijk met het spoor en de Provincialeweg is al jaren een knelpunt voor fietsers, voetgangers en automobilisten. Het is onoverzichtelijk, onveilig en wachttijden zijn er lang. Bovendien neemt de komende jaren het aantal reizigers toe en gaan er daarom in de toekomst meer treinen rijden op het traject; nog meer wachten voor de spoorbomen dus. Daarnaast komen er nieuwe woningen, wat bijdraagt aan de mobiliteitsgroei en is het gebied vanuit het noorden en westen slecht bereikbaar voor automobilisten. Om al deze knelpunten aan te pakken hebben de Vervoerregio Amsterdam, gemeente Zaanstad, ProRail, de provincie Noord-Holland, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Rijkswaterstaat een definitief voorkeursalternatief samengesteld. In deze samenstelling is een groot aantal van de suggesties vanuit de omgeving meegenomen die zijn ingediend tijdens de inspraakperiode (van 15 september tot en met 1 november 2022). Daarnaast zijn er een aantal suggesties vanuit de raad van Zaanstad meegenomen. Op basis van al deze suggesties, de verschillende onderzoeken die de afgelopen maanden door het projectteam zijn uitgevoerd én de verdere uitwerking van het ontwerp is er nu een definitief voorkeursalternatief.

Door hier een tunnel te maken zorgen we dat spoor en weg veiliger worden én maken we het mogelijk dat er in de toekomst meer treinen tussen Alkmaar en Amsterdam kunnen gaan rijden. En dat is weer belangrijk voor de woningbouw in Noord Holland. Goed nieuws dus voor huidige én toekomstige bewoners van dit mooie gebied.

Start uitvoering in 2026

Zaanstad en ProRail gaan een gezamenlijk projectteam inrichten dat de integrale werkzaamheden voor de planuitwerkingsfase uitvoert en de ingenieurs- en onderzoeksbureaus aanstuurt. Naar verwachting kan in 2026 met de uitvoering worden begonnen en wordt de klus in 2028 afgerond. De precieze verdeling van de aanbesteding tussen Zaanstad en ProRail wordt nog bepaald op basis van een nadere uitwerking van de inkoopstrategie. Zaanstad heeft  16,7 miljoen euro gereserveerd voor de planuitwerking: 12,1 miljoen volgens het prijspeil 2022, 2,5 miljoen voor de eigen apparaatskosten en 2,1 miljoen euro als indexatiereservering.

Geef een reactie