Een groen lunchrondje met strak parkeerbeleid

Samen met gedeputeerde Esther Rommel mocht ik vrijdag een lunchrondje lopen over het bedrijvenpark Oude Meer op Schiphol Rijk. En dat was de moeite meer dan waard! Wat een mooie groene toevoeging is er gedaan door een extra natuurpad aan te leggen voor de lunchwandelaars en wat is het gebied opgeknapt door een helder en strikt (truck)parkeerbeleid. Lees verder voor de verslagen vanuit het Business Park Oude Meer en vanuit de Provincie Noord-Holland.

Wethouder Marja Ruigrok en gedeputeerde Esther Rommel bezochten vrijdag 15 september, Business Park Oude Meer voor een groen lunchrondje voor de medewerkers. Ook er is aandacht voor de nieuwe parkeerregels die de veiligheid en de doorstroming op het bedrijvenpark waarborgen.

In 2018 ontwikkelden Stichting Parkmanagement Schipholregio in samenwerking met de gemeente en provincie Noord-Holland een lunchrondje met bloemrijke paden. Samen met hovenier Boogaard is maatwerk geleverd en zijn er voor de biodiversiteit bijen- en vlindervriendelijke kruiden- en bloemenmengsels geplant. Medewerkers kunnen daardoor tussen de middag een flinke wandeling tussen het groen maken. Dit draagt bij aan het werkplezier, de vitaliteit en de productiviteit. Daarnaast leidt de vergroening tot een aantrekkelijker vestigingsklimaat op het businesspark.

 Slechte doorstroom 

Het tweede onderdeel van het werkbezoek gaat over het nieuwe parkeerregime op Business Park Oude Meer. Al jaren kwamen er klachten binnen bij de gemeente vanwege het parkeren op de openbare weg op het bedrijvenpark. Die klachten gingen niet alleen over overlast door overnachtende chauffeurs, maar ook over de slechte doorstroom in het gebied. Met de nieuwe maatregelen wordt het parkeren beter geregeld en de bereikbaarheid en de verkeersveiligheid op het businesspark beter gewaarborgd. Het parkeren voor vrachtwagens wordt gereguleerd door de combinatie van betaald parkeren in de daarvoor aangewezen wachtvakken en een vergunningensysteem. De gemeente voerde de maatregel op 1 januari in overleg met de Stichting Parkmanagement Schipholregio (Business Park Oude Meer) in. 

De gedeputeerde en de wethouder sluiten het werkbezoek in de middag af met een bezoek aan C-Bèta waarbij de ontwikkelingen bij SADC en in Schiphol Trade Park aan de orde komen. 

Groen ommetje en bloemrijke paden op Schiphol-Rijk

Het eerste groene lunchrondje van Schiphol is een feit. 

Medewerkers van het Business Park Oude Meer kunnen tussen de middag een flinke wandeling maken over bloemrijke paden, langs waterpartijen en bomenrijen. Gedeputeerde Esther Rommel en wethouder Marja Ruigrok (Haarlemmermeer) hebben het rondje officieel geopend. 

Lunchrondje: dé remedie tegen de middagdip 

Stichting Parkmanagement Schipholregio heeft in samenwerking met de gemeente Haarlemmermeer en provincie Noord-Holland het lunchrondje en de bloemrijke paden ontwikkeld. Samen met hovenier Boogaard is er maatwerk geleverd en zijn er voor de biodiversiteit bijen- en vlindervriendelijke kruiden- en bloemenmengsels geplant. “Tussen de middag even 20 minuten rondlopen tussen het groen draagt bij aan werkplezier, vitaliteit en de productiviteit. Vergroening maakt het vestigingsklimaat op het businesspark een stuk aantrekkelijker”, aldus parkmanager Dorita Megens.

Groen ommetje en bloemrijke paden op Schiphol-RijkMarja Ruigrok en Esther Rommel 

Gedeputeerde Esther Rommel: “Meer groen is heel prettig voor de medewerkers, maar is ook essentieel voor het verbeteren van de biodiversiteit. Minder steen en meer natuur verminderen hitteproblemen en zijn goed voor waterberging.” 

Prijsvraag

De provincie heeft een subsidieregeling voor het verbeteren en verduurzamen van bedrijventerreinen. Het lunchrondje komt voort uit een prijsvraag die in 2017 was gekoppeld aan de regeling. 

Esther Rommel: ”Hoveniersbedrijf Eijkelboom heeft voor het vergroeningsplan op bedrijventerrein Oude Meer destijds de 2e prijs gewonnen die bestond uit een kleine financiële bijdrage voor het realiseren van meer groen. De parkmanagementorganisatie en hovenier hebben het plan nog verder uitgewerkt en er een veel groter project van gemaakt. Ik hoop dat er op meer bedrijventerreinen soortgelijke initiatieven gerealiseerd worden.” 

Geef een reactie