Archeologiebeleid op één punt gewijzigd

Het Archeologiebeleid van Haarlemmermeer is in 2021 vastgesteld. De gemeente wil graag dat archeologische waarden in de bodem behouden blijven. Maar na vaststelling van het beleid bleek dat het voor sommige boeren en tuinders een flinke kostenpost op zou leveren. Zij zouden elke keer een archeologisch onderzoek moeten doen als ze bijvoorbeeld een drainagesloot wilden aanleggen. De gemeente heeft nog een keer goed naar het beleid gekeken. Nu blijkt dat het archeologisch bodemarchief ook voldoende beschermd kan worden als het normaal agrarisch gebruik wordt vrijgesteld van de onderzoeksplicht. Daarom is het archeologiebeleid op één punt gewijzigd. 

Het college heeft de wijziging op het beleid voorgesteld. Begin volgend jaar beslist de raad erover. Dat betekent dat de agrarische gronden grotendeels vrijgesteld zijn van een archeologische onderzoeksplicht. Tenzij boeren en tuinders gaan ingrijpen in de bodem met een oppervlakte groter dan 10.000 vierkante meter en dieper dan 1,5 meter. Dan is er wél een onderzoeksplicht. De vrijstelling geldt alleen voor bestaand normaal agrarisch gebruik en beheer. Voor al het andere gebruik blijft de onderzoeksplicht gelden.

Het belangrijkste doel van het archeologiebeleid is om ervoor te zorgen dat de archeologische waarden in de bodem behouden blijven. Daarnaast is het van belang om het besef en de bekendheid van archeologisch erfgoed te vergroten. Dit sluit aan bij de Erfgoedvisie, ‘Erfgoed omarmen en beleven’. Het uitgangspunt van archeologisch beleid is dat er onderzoek moet worden gedaan naar de aanwezigheid van archeologische waarden voordat ruimtelijke plannen worden uitgevoerd. Dat is op Europees en nationaal niveau zo vastgelegd. De gemeente is verplicht om verwachte en aanwezige archeologische waarden mee te nemen bij ruimtelijke beslissingen en erop toe te zien dat anderen (gebruikers en grondeigenaren) dat ook doen. Normaal gesproken moet dan onderzoek gebeuren bij elke ingreep groter dan 10.000 vierkante meter en dieper dan 40 centimeter. Daar is nu dus een uitzondering op voor boeren en tuinders.

Foto Kees van der Veer

Geef een reactie