En doorrrrrrr…..

Nog net in dit jaar hebben we de samenwerkingsoverkomst getekend tussen Rijk en Regio voor de verkenning van het doortrekken van de Noord/Zuidlijn naar Hoofddorp. We waren al aan de slag met de verkenning maar moesten de formele afspraken nog even vastleggen. Fijn dat dit nu ook gebeurd is. We hebben er een feestelijk momentje van gemaakt! Lees verder voor meer informatie of geef je op om op de hoogte te blijven van de voortgang!

Vorig jaar is besloten tot de start van een zogenaamde MIRT-Verkenning naar de OV-verbinding Amsterdam – Haarlemmermeer. MIRT staat voor Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport. En is een investeringsprogramma van het Rijk. De bestuurders van de aan deze MIRT-verkenning betalende partners (gemeente Amsterdam en gemeente Haarlemmermeer, het Ministerie I&W, Pro-Rail, KLM, Schiphol, NS en SADC) hebben de samenwerkingsovereenkomst voor de verkenningsfase getekend.

Voor het Rijk en onze regio is dit een belangrijke mijlpaal in het verdere proces, de samenwerking en de voortgang van het project  ‘OV-verbinding Amsterdam-Haarlemmermeer’ (OVAH). Voorheen de Noord/Zuidlijn. Het doel van de verkenning is om te komen tot één voorkeursalternatief voor het OV-systeem aan de zuidwestkant van Amsterdam.

Goed en veilig bereikbaar blijven

De Metropoolregio Amsterdam (MRA) heeft een grote aantrekkingskracht. Nu wonen en werken er 2,4 miljoen mensen, maar het aantal inwoners, bedrijven en reizigers groeit onverminderd door. Naast de economische groei komen er in deze regio tussen nu en 2050 ruim 300.000 extra woningen bij. De druk op het openbaar vervoer neemt daardoor toe en er ontstaan knelpunten. Ook in Haarlemmermeer en Amsterdam. Want niet alleen op station Amsterdam Zuid wordt het steeds drukker. Ook station Schiphol Airport en de Schipholspoortunnel bereiken de grenzen van hun capaciteit.

Wethouder Verkeer en Vervoer Marja Ruigrok:

Met het tekenen benadrukken we dat we aan de slag zijn met de verkenning. Dit project is dringend nodig om meer ruimte op het spoor van Schiphol te creëren zodat we meer (inter)nationale treinen kwijt kunnen en minder mensen gebruik maken van korte afstandsvluchten. Daarnaast is dit project belangrijk voor de ontwikkeling van Spoorzone in Hoofddorp. Een gebied waar straks 10.000 woningen en 11.000 nieuwe banen komen.
Vertegenwoordigers van de verschillende partners
Robert Carsouw (Schiphol), Jeroen Olthof (Provincie Noord-Holland), Tjalling Smit (NS), Gerard Slegers (VRA), Marja Ruigrok (Haarlemmermeer), Melanie van der Horst (Amsterdam), Eva Klein-Schiphorst (SADC) en Wino Aarnink (Ministerie I&W).

Verkenningsfase
Na de initiatieffase bevindt het project zich nu in de verkenningsfase. Deze fase duurt twee jaar. Bij de overgang van de initiatieffase naar de verkenningsfase zijn de doelen en uitgangspunten voor het project vastgelegd. Ook is een plan van aanpak voor de verkenning vastgesteld. De verkenningsfase focust zich op het uitwerken van de projectalternatieven. Die alternatieven richten zich met name op het oplossen van nationale en internationale OV-bereikbaarheidsproblemen. Zoals de capaciteits- en veiligheidsproblemen rondom de Schipholtunnel. Het verminderen van de transferproblematiek bij stations Schiphol en Zuid; daar is het nu al erg druk. Het verbeteren van OV-bereikbaarheid in nieuwe woon- en werklocaties. En het mogelijk maken van de intensivering van het internationale treinverkeer.
Daarnaast is er bij de keuze voor projectalternatieven ook aandacht voor andere maatschappelijke opgaven zoals woningbouw, werkgelegenheid, groen, klimaat, ecologie, milieu en energie. Duurzaamheid staat hoog in het vaandel bij alle opdrachtgevers en is gedurende het hele project een randvoorwaarde.
Vragen of meer informatie?
Kijk voor meer informatie en het antwoord op vragen op de site www.ovamsterdamhaarlemmermeer.nl . Hier kunnen belangstellenden zich ook inschrijven voor de nieuwsbrief.

Lees ook het artikel op Pitane

Geef een reactie