Destinatie Nederland!

Gisteravond werd opnieuw duidelijk hoe cruciaal onze sector en een duurzame bezoekerseconomie is!

“In Europa groeit het toerisme twee keer zo snel als de hele economie,” verklaarde Mathijs Bouman. Dit was één van de inzichten gisteravond tijdens het netwerkevent van Destinatie Nederland. Het thema van de avond, ‘Hoe ziet de duurzame bezoekerseconomie er in 2050 uit?’, zorgde voor een avond vol inspiratie en enthousiasme.

De avond begon met een komische en zeer energieke opening door Dolf Jansen. Dagvoorzitter Marijke Roskam probeerde gedurende de avond te achterhalen of er behoefte was aan een rijksvisie, en zo ja, wat hierin moet worden opgenomen en welke kansen en uitdagingen er voor de sector zijn. Dit werd besproken met Marja Ruigrok, Peter Drenth, Alex van Hooff en Anna-Maria Giannattasio. Tijdens de discussie werd onder andere benadrukt dat een rijksvisie wenselijk is, vanwege het feit dat toerisme verschillende beleidsterreinen raakt, en het meer aandacht verdient.

De avond werd afgesloten met een panelgesprek met Tweede Kamerleden Arend Kisteman (VVD) en Inge van Dijk (CDA). Laatstgenoemde, zelf voormalig wethouder voor Toerisme, erkende: “Wij praten hier bijna nooit over in Den Haag. Het is een gemiste kans dat toerisme nooit geagendeerd wordt.”

Als sector moeten we een grotere rol spelen in het debat en de vraagstukken rondom toerisme. Een eerste uitnodiging voor een Rondetafel is gedaan door de Tweede Kamerleden. We willen de sprekers en de dagvoorzitter hartelijk bedanken voor hun bijdrage en alle aanwezigen voor hun komst.

Destinatie Nederland

Geef een reactie