Volle kracht vooruit met de Noord/Zuidlijn 

Een helder interview met Senta Modder, directeur van de Gemeente Haarlemmermeer. In Hoofddorp gebeurt erg veel. Het Stadscentrum krijgt een volledige make-over, met veel nieuwe gebouwen en bovenal:een nieuw centrum. Wanneer Spoorzone ook ontwikkeld is en de verlenging van de Noord/Zuidlijn gerealiseerd, is Hoofddorp de diverse, gezellige en goed verbonden stad waar we als gemeente op inzetten. Op Prinsjesdag bleek echter dat het demissionaire kabinet zijn begroting niet op orde kreeg en uit de reservering van de bijdrage van het Rijk 1,8 miljard euro werd teruggehaald. Een flinke teleurstelling. 

Eind januari lazen we weer dat ondanks deze (tijdelijke) bezuiniging, een meerderheid van de Tweede Kamer toch wil dat die verlenging er komt. Tot en met 7 mei kan men zelfs reageren op de ontwerp Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). 

Wie weet heb jij daarover ook een brief ontvangen van de projectorganisatie, net als bijna 6000 andere inwonersvan onze gemeente. Verwarring alom. Gaat de verlenging van de Noord/Zuidlijn nu wel of niet door? Hoog tijd om in gesprek te gaan met onze directeur Ruimtelijke Ontwikkeling Senta Modder. 

Senta, wanneer mij op een verjaardag wordt gevraagd of de verlenging van de Noord/Zuilijn doorgaat, wat kan ik dan antwoorden? 

“Ik zou het fantastisch vinden wanneer dit onderwerp van gesprek is op een verjaardag. Dat herken ik niet” geeft zelachend aan, “maar ik begrijp de verwarring heel goed. Na Prinsjesdag las je overal dat de verlenging onzeker was geworden. Een groot aantal bestuurders sprak begin dit jaar in Den Haag met fractievoorzitters en Kamerleden. Met als boodschap dat het intrekken van die verlenging funest is voor onze bereikbaarheid. En niet alleen voor Haarlemmermeer maar voor heel Nederland. Daarop gaf de Kamer aan dat deverlenging van de Noord/Zuidlijn er alsnog moet komen. Ook dat geluid is breed uitgemeten in de media. Het nieuwe kabinet moet op zoek naar het benodigde miljardenbudget. 

We doen er alles aan om de verlenging te (helpen) realiseren, ook financieel. Vanuit de regio dragen we 1,366 miljard bij. Dat doen we samen met onze partners de gemeente Amsterdam, de provincie Noord-Holland, de Vervoerregio Amsterdam, Schiphol Group, Schiphol Area Development Company (SADC) en de NS. 

Afgelopen najaar is het Rijk gestart met de verkenningsfase en stelde de 33 miljoen die hiervoor nodig is beschikbaar. Het is geen garantie dat er ook geld is voor de volgende fase; dat is aan de politiek. Maar dit toont wel commitment. Ik zie het als een erg sterk signaal. Het is een belangrijke mijlpaal voorHaarlemmermeer en het geeft mij vertrouwen. Mijn motto is dan ook: volle kracht vooruit! Dat is wat je kunt zeggen op verjaardagen.“

Het project heet nu OV-verbinding Amsterdam-Haarlemmermeer (OVAH)’ en niet meer ‘verlenging Noord/ZuidlijnIs de naam veranderd? 

“Het project valt onder het Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport (MIRT)https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ruimtelijke-ordening-en-gebiedsontwikkeling/meerjarenprogramma-infrastructuur-ruimte-en-transport-mirt van het Rijk. Vanuit dit programma is besloten te onderzoeken hoe de OV-verbinding tussen Amsterdam, Schiphol en Haarlemmermeer beter kan.Uit dat onderzoek zijn 30 varianten gekomen. Daarvan zijn de vijf meest kansrijke varianten uitgewerkt. Het zijn: 

1. Het Bus Rapid Transit (BRT-) systeem;

2. Een nieuwe extra Schipholspoortunnel (trein);  

3. Het verlengen van de Noord/Zuidlijn (metro) hiervoor zijn 3 tracévarianten onderzocht:  

a. Metro tot Schiphol, bovengronds;

b. Metro tot Hoofddorp, met een tunnelbuis onder de luchthaven, via Schiphol Noordwest;

c. Metro tot Hoofddorp, met een tunnelbuis onder de luchthaven, via Schiphol Noord.

Dus zowel de bus, áls de trein, áls de metro zijn als mogelijkheid in beeld. Vandaar dat gekozen is voor de naam OV-verbinding Amsterdam-Haarlemmermeer (OVAH). Het verlengen van de metro tot Hoofddorp lijkt de beste oplossing. Alle partners zijn het daarover eens. Maar wat vinden onze inwoners? Dat horen we ook graag. Daarom worden er bijvoorbeeld informatiebijeenkomsten georganiseerd, onder andere in C-punt in Hoofddorp.”

Wie organiseert de terinzagelegging en die bijeenkomsten?

“Het project OVAH wordt namens de samenwerkende partners uitgevoerd door een onafhankelijke projectorganisatie. Zij organiseren de terinzagelegging en de bijeenkomsten.”

Wanneer is de oplevering

“We werken in de fase waar we nu zitten, de MIRT-verkenning, toe naar het nemen van een voorkeursbeslissing. Aansluitend volgt de plannings- en studiefase en daarna volgt de aanleg. Ik verwacht de oplevering rond 2038.”

Wil je meer over het project weten? ? Kijk dan op: https://www.platformparticipatie.nl/ovamsterdam-haarlemmermeer/default.aspx of https://ovamsterdamhaarlemmermeer.nl/

Fasering MIRT verkenningsfase met in rood de analysefase, in geel de beoordelingsfase en in blauw de besluitvormingsfase  

Geef een reactie