Ruim baan voor de fiets!

Haarlemmermeer groeit in inwoners en werkgelegenheid. Die groei vraagt om keuzes. De keuzes die de gemeente Haarlemmermeer hierbij voor de fiets maakt zijn vastgelegd in het Fietsplan. Daarin wordt beschreven wat de gemeente gaat doen om fietsen aantrekkelijker te maken voor meer mensen. Het college van B&W heeft op 9 april ingestemd met het Fietsplan. Deze zal nu als raadsvoorstel aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

Leuk, gezond en duurzaam

Voor de gemeente Haarlemmermeer is het van belang dat iedereen de vrijheid heeft om te bewegen en de vrijheid heeft om zelf een vervoersmiddel te kiezen. Dit geldt ook voor de fiets. De gemeente vindt het belangrijk om fietsen te stimuleren, want fietsen is leuk, duurzaam en gezond. Binnen de kernen is fietsen meestal de snelste manier om van A naar B te komen. Daarnaast is fietsen niet alleen een vervoersmiddel, maar kan het mensen ook plezier geven en bijdragen aan zowel de fysieke als mentale gezondheid.

Trends in fietsen

De gemeente wil fietsen niet alleen aantrekkelijker maken maar moet ook rekening houden met een aantal trends op fietsgebied. Steeds meer mensen schaffen een elektrische fiets aan. Die gaan steeds sneller en mensen leggen er langere afstanden mee af. Ook worden de fietspaden steeds drukker, rijden er steeds meer verschillende voertuigen op het fietspad en vinden er meer zogenaamde eenzijdige ongelukken op de fiets plaats (waarbij geen tegenpartij betrokken is). Daar moet allemaal rekening mee gehouden worden in het Fietsplan.

Positieve reacties

Iedereen kon van 6 februari tot 27 maart 2023 een reactie geven op het concept Fietsplan. In totaal hebben 104 personen, verenigingen en organisaties een reactie op het concept plan gegeven. In veel van de reacties werd steun voor het Fietsplan uitgesproken. Men zegt blij te zijn met de aandacht die de gemeente besteedt aan de fiets en herkent zich over het algemeen in de opzet van het plan.

Wethouder Marja Ruigrok (Verkeer & Vervoer): “Het is een mooie aanmoediging dat zoveel mensen de moeite hebben genomen om een positief geluid te laten horen in reactie op ons Fietsplan. Dit sterkt onze overtuiging dat we moeten inzetten op actieve mobiliteit. De fiets speelt daarin een belangrijke rol. Ruim baan voor de fiets dus!”

Andere geluiden die in de reacties naar voren kwamen waren de toekomstige doorfietsroute over de Geniedijk, het onderhoud van fietspaden en het verzoek voor een veilige fietsenstalling in Hoofddorp Centrum. 

Hoe werkt het Fietsplan?

Bij het opstellen van het Fietsplan is de gemeente uitgegaan van de piramide voor fietsgeluk. Die is gebaseerd op de piramide van Abraham Maslov uit 1943 waarin hij de behoeften van mensen in vijf niveaus op een rijtje zette. In de fietspiramide zijn die behoeften vertaald in speerpunten waar de gemeente op in gaat zetten.

De basis op orde

Die speerpunten zijn verdeeld over de verschillende lagen van de fietspiramide: veiligheid, snelheid, gemak, comfort en beleving. Veiligheid, snelheid en gemak vormen de basis. Daarin ligt de hoogste prioriteit van de gemeente. Het is namelijk belangrijk om de basis op orde te hebben. Om de veiligheid te verbeteren, werkt Haarlemmermeer aan de knelpunten in de huidige fietsvoorzieningen en op straten. De snelheid wordt o.a. verbeterd door, samen met de regionale partners, verder te bouwen aan meer doorfietsroutes. Dat zijn snelle en brede fietspaden die kernen, steden en stadsdelen met elkaar verbinden. En voorbeeld daarvan is de route van station Haarlem via Vijfhuizen naar station Hoofddorp. Ook maken we het voor fietsers makkelijker om van A naar B te reizen en om hun fiets te kunnen parkeren bij de tussen- of eindbestemming van de fietsrit.

Comfort en beleving

Wanneer de gemeente de basis op orde heeft, kan worden gekeken naar de twee overgebleven speerpunten: comfort en beleving. Dat zijn de extra’s, de kroon op het fietsen waardoor mensen fietsen als positief ervaren en fietsgeluk voelen. Hierdoor zullen meer mensen gaan fietsen en zullen degenen die dat al doen vaker fietsen. Voorbeelden van meer comfort en een betere beleving bij het fietsen zijn het plaatsen van rustplekken, zoals bankjes, langs fietsroutes en een betere kwaliteit van de fietspaden.

Hoe gaan we te werk?

Het college van B&W stemde op 9 april 2024 in met het Fietsplan. Dat plan wordt in de vorm van een raadsvoorstel aan de gemeenteraad voorgelegd. Als die instemt met het plan kan de gemeente zich de komende vijf jaar gaan richten op het op orde brengen van de basis. Er wordt dan begonnen bij de belangrijkste maatregelen uit de onderste lagen van de piramide. Sommige acties die de basis vormen lopen al omdat de gemeente in haar projecten fietsen al een belangrijk onderdeel van de mobiliteit heeft gemaakt. 

Het fietsplan is in te zien op: https://haarlemmermeergemeente.nl/haarlemmermeer-van-morgen/fietsplan-haarlemmermeer

image

Wethouder Marja Ruigrok en Han van der Ploeg van de Fietsersbond op de doorfietsroute F200 in Halfweg. Foto: Jur Engelchor

One Response to “ Ruim baan voor de fiets! ”

  1. Fijn om te lezen dat er aan een gedegen fietsplan gewerkt word.
    Als Speedpedelec fietser merk ik dat wij in opkomst zijn. (Mijn werkgever stimuleert dit dmv een leasefiets) Helaas merk ik ook dat de verwachte snelheid van de Pedelec in realiteit nauwelijks gehaald word en 35 km/u meer de realiteit is. Tegenwind of kou nog niet meegenomen. Dit brengt ons in een lastige situatie waarin de automobilist vaak geen begrip kan opbrengen dat wij toch echt in de bebouwde kom op de weg moeten fietsen, ondanks dat de constructiesnelheid van een middenmotor fiets geen externe factor is om op het fietspad te mogen.
    Het zou fijn zijn als de gemeente een ontheffing in overweging zou nemen om met 30 op het fietspad te mogen fietsen. Er zijn al meerdere gemeentes die hier mee experimenteren. Over het algemeen is de pedelecer een daily commuter die verstandig van het fietspad gebruik wil en kan maken tussen de fietsers en fatbikes.

    Dennis.
    Nieuw Vennep

Geef een reactie