Meer wensen dan geld? Denk mee!

Aftrap van een mooi project van de Vervoerregio . Welke afwegingen maak je als je meer wensen dan geld hebt en wat zijn de effecten daar dan van? Binnen de Vervoerregio wordt er actief gewerkt aan het verbeteren van mobiliteit en het creëren van een duurzame en inclusieve samenleving. Maar hoe bepaal je welke projecten prioriteit krijgen en hoe betrek je de gemeenschap bij deze beslissingen? Om hierop een antwoord te vinden, gaat de Vervoerregio Amsterdam samen met de TU Delft onderzoeken welke waarde inwoners en reizigers toekennen aan de doelen: verkeersveiligheid, bereikbaarheid, duurzaamheid, inclusiviteit en gezondheid. Ook word er gekeken hoe belangrijk mensen verschillende soorten projecten vinden. Constance Winnips, Senior Beleidsadviseur bij de Vervoerregio Amsterdam, legt uit: ‘Het is belangrijk om te begrijpen waar de gemeenschap behoefte aan heeft en welke waarden zij het belangrijkst vinden. Met de PWE en DCE willen we juist dat perspectief van de mensen naar voren brengen.’

Wat is PWE?
De Participatieve Waarde Evaluatie (PWE) is een methode waarmee beleidsmakers en politici de meningen van inwoners kunnen achterhalen. Het is ontwikkeld aan de TU Delft en wordt steeds vaker gebruikt door overheidsinstanties. Met de PWE kunnen inwoners online advies geven over beleidsdilemma’s. Door deel te nemen aan deze raadpleging begrijpen zij beter de complexiteit van de besluitvorming. Dit helpt beleidsmakers om keuzes te maken die aansluiten bij de voorkeuren en zorgen van de inwoners. Wij willen weten waar mensen écht om geven. Daarom betrekken we een diverse groep mensen bij het proces. Zo krijgen we een goed beeld van wat er leeft binnen de gemeenschap,’ aldus Constance.

Wat is DCE?
De Discrete Choice Experiment (DCE) is een aanvulling op de PWE en richt zich op het vergelijken van verschillende scenario’s of beleidskeuzes. Hierbij worden deelnemers geconfronteerd met concrete situaties en moeten ze kiezen tussen verschillende opties. ‘Met de DCE willen we meer inzicht krijgen in hoe mensen prioriteiten stellen tussen verschillende aspecten, zoals duurzaamheid, bereikbaarheid en inclusiviteit,’ vertelt Constance. ‘Het gaat erom te begrijpen welke keuzes mensen maken en waarom ze die maken.’

Marja drukt op de rode knop: Het onderzoek gaat een maand lang van start!

Waarom is het belangrijk?
Het betrekken van de gemeenschap bij besluitvormingsprocessen is essentieel voor het creëren van draagvlak en het maken van weloverwogen keuzes. Door middel van de PWE en DCE krijgen mensen de kans om hun stem te laten horen en invloed uit te oefenen op de ontwikkelingen in hun omgeving. ‘Door de gemeenschap actief te betrekken, kunnen we beter inspelen op hun behoeften en zorgen. Dit leidt uiteindelijk tot meer overwogen beslissingen,’ benadrukt Constance.

Kortom, de Participatieve Waarde Evaluatie (PWE) en Discrete Choice Experiment (DCE) zijn waardevolle instrumenten om de stem van de gemeenschap te laten horen en te integreren in het besluitvormingsproces. Met deze aanpak streeft de Vervoerregio Amsterdam naar een inclusieve, duurzame en welvarende samenleving waarin iedereen zich gehoord en vertegenwoordigd voelt.

Op donderdag 11 april gaf Marja Ruigrok het startschot voor dit onderzoek dat online kan worden ingevuld, wil jij meedoen aan dit onderzoek en de Vervoerregio Amsterdam helpen?

Klik dan op deze link!

Bekijk ook de bijdrage van Niek Mouton van TU Delft en Populytics

Geef een reactie