2024
maart
Standaard

Help de straatnamencommissie

De straatnamencommissie in Haarlemmermeer is altijd druk. In een gemeente waar woningbouw een enorme prioriteit heeft, worden veel nieuwe straten, paden en lanen aangelegd. En die hebben allemaal een naam nodig. Een naam die we nog niet hebben binnen de gemeentegrenzen of als het een vernoeming van een persoon betreft, dan alleen personen die meer dan 15 jaar geleden overleden (en dus van onbesproken gedrag) zijn. Enige tijd vergader ik met dit gezelschap over de ontwikkelplannen van de gemeente en vragen we de commissie adviezen. Ook over de namen die bewoners aandragen om bruggen een naam te geven. We hebben nu een paar keer op locatie vergaderd: in het Gemeenlandshuis in Spaarndam, omdat we daar feestelijk een aantal door de commissie benoemde fietspaden gingen onthullen en vandaag in de Witte Boerderij. Tot mijn schande moest ik aan het gezelschap toegeven dat ik daar nog niet eerder was geweest. Maar wat een bijzondere locatie is dit! Ook het vergaderen was super goed geregeld. Dank daarvoor (zie hieronder voor meer informatie over het huren van deze bijzondere locatie).

Vandaag spraken wij over de plannen voor PARK21, een prachtig park dat de komende jaren verder ontwikkeld en ingevuld wordt onder de bezielende leiding van Mariette Sedee. En daar komen natuurlijk ook paden en gebieden die namen nodig hebben. Ook hier willen we de inwoners van Haarlemmermeer bij betrekken. Heb je ideeën voor passende namen, laat dan van je horen. Dat kan bijvoorbeeld al bij de informatiebijeenkomst op zaterdag 9 maart tussen 11:00 en 15:00 uur in de Van Zantenhal. We halen namen en suggesties op en leggen die later aan de straatnamencommissie voor.

Lees verder
more