2023
juli
Standaard

Out of the box

Op het gebied van verkeer en vervoer zitten we vaak vast aan afspraken, uitgangspunten en gewenning. En dan is het altijd goed dat je met mensen in aanraking komt die op een andere manier naar vervoer kijken. Die over beperkingen heenkijken, maar naar mogelijkheden en kansen kijken. Zo heb ik laatst in Engeland al veel inspiratie opgedaan (over fietsen, tarieven, open data en meer) en was ik vorige week bij de aftrap van Natuurlijk! Deelmobiliteit waar veel aandacht voor bewonersinitiatieven was. Ook mijn eigen raad riep me vorige week op om in gesprek te gaan met verschillende organisaties en vrijwilligers om een open blik te houden op de mogelijkheden van vervoer. En dat ga ik zeker doen! Het mooiste vind ik de initiatieven van mensen zelf. Zoals van Nederlandlift.nl. Ik kreeg een mail van Marjan Knippenberg die zich hard maakt voor liften als een goede aanvulling in het bestaande verkeer. Zelf lift ze al twee jaar wekelijks naar haar werk en deelt ze mooie voorbeelden, zoals f’kes meerijden. Mooi om dit soort initiatieven te zien en in gedachten te houden bij bijvoorbeeld het ontwikkelen van hubs. Altijd je ogen en oren openhouden dus!

The end