Minder regels. Nu!

Met niet minder dan 33 concrete voorstellen gaat de VVD Amsterdam de strijd aan met de bemoei- en regelzucht van de gemeente Amsterdam. De liberalen willen dat er fors gesnoeid wordt in het woud van regels voor onder meer horecaondernemers en organisatoren van evenementen. Ook wil de VVD dat vergunningen automatisch worden verleend als de gemeente haar behandeltermijn niet haalt, dat vergunningen langer geldig zijn en dat stadsdelen niet langer onderling verschillende regels meer mogen hanteren.

Met de meer dan dertig maatregelen wil de VVD ondernemerschap en levendigheid in Amsterdam stimuleren en kosten voor ondernemer en overheid verlagen. “Het wordt tijd dat men beseft dat de regeldrift in Amsterdam écht gevolgen heeft voor de levendigheid en de economie van Amsterdam. Het is helemaal niet vanzelfsprekend dat 538 tijdens Koninginnedag een evenement op het Museumplein organiseert of dat jonge ondernemers een leuke kroeg of winkel willen openen. Waarom straalt de gemeente niet uit dat ze blij is met deze ondernemers? De sfeer van ‘mag niet, kan niet, zal niet’ is slecht voor de stad.”, aldus VVD-gemeenteraadslid Frank van Dalen.

Onderdeel van het plan van de VVD is ook het instellen van inspectievakanties, het vervangen van vergunningen door algemene regels, het versoepelen van regels rond reclame en uitstallingen bij winkels. Ook moet de dienstverlening worden verbeterd door vergunningen in te laten gaan zodra ze verleend worden en moet de APV grondig worden herzien aldus de liberalen.

VVD-gemeenteraadslid Marja Ruigrok: “Aan organisatoren en ondernemers worden vaak onrealistische eisen gesteld: volgens de ene ambtenaar moeten er 30 EHBOers zijn, volgens een andere 40, vergunningen voor een Koninginnedagfeest worden soms pas in maart verleend, terwijl podia en bands dan allang geboekt moeten zijn. Dat moet beter! In ons Masterplan doen wij voorstellen om dit proces makkelijker en sneller te laten verlopen.”

Het initiatief van de VVD-woordvoerders Economische Zaken Marja Ruigrok en Frank van Dalen wordt vanavond aangeboden aan Ton Poppes van de Amsterdamse Koninklijke Horeca tijdens politiek café Libertijn in de Heeren van Amstel aan het Thorbeckeplein.

Lees hier het Masterplan Deregulering

En check het item op AT5 (wel heel goed opletten, dan zie je mij het plan nog even aanbieden, verder veel Frank van Dalen 😉 http://www.at5.nl/artikelen/59521/vvd-ten-strijde-tegen-regeldruk

Of kijk hoe ik het plan aanbiedt aan Carolien Gehrels

Geef een reactie