In de Visie op IJburg ook regelvrije zones

”Onze” Bas zit vanaf gisteren in de Tweede Kamer! Aan zijn laatste notitie over IJburg heeft, naast een zeer actieve groep IJburgers, zowat de hele fractie van de VVD Amsterdam meegewerkt. Wonen, werken, recreëren, onderwijs en bereikbaarheid; het komt allemaal aan de orde in de Visie. Regelvrij, bestemmingsvrij en welstandsvrij, clusteren van watersport, horeca en winkels en het koesteren van de DesignStrip, je vindt het allemaal in de Visie.

De VVD hecht grote waarde aan IJburg en wil blijven investeren in dit deel van de stad. In deze toekomstvisie doet de VVD een reeks aan voorstellen op allerlei terreinen om het succes van IJburg te behouden en te versterken. Op basis van vele gesprekken met ondernemers en bewoners en uiteraard onze liberale visie hebben wij deze toekomstvisie opgesteld, die wij zowel in de gemeenteraad van Amsterdam als in de stadsdeelraad Oost in zullen dienen.

Economie en Toerisme op IJburg
IJburg heeft bewoners en bezoekers veel te bieden daarom wil VVD Amsterdam de ‘Te huur’ en ‘ Te koop’ borden bij de afrit van de A10 vervangen door aankondigingen van activiteiten op IJburg. De VVD in Amsterdam Oost heeft hier reeds toe opgeroepen. Voor ondernemers moet IJburg een regelvrije zone worden waar met inachtneming van de wet en landelijke regelgeving kansen aan ondernemers worden geboden. Voor gebieden op IJburg waar veel leegstand is, stelt de VVD voor om negatief te bestemmen en waar mogelijk bestemmingsvrij te bouwen. Braakliggende terreinen en leegstaande panden worden tijdelijk bestemd. Initiatieven zoals de DesignStrip moeten worden gekoesterd en gestimuleerd door zowel de Centrale Stad als stadsdeel Oost. Om het toerisme te stimuleren, komt er een publiekstrekker zoals een ‘Jet d’Eau’. Door clustering van activiteiten zoals watersport, horeca en winkels ontstaan er recreatiegebieden met een sterke regionale aantrekkingskracht. VVD Amsterdam wil dat er een serieus onderzoek komt naar de aanleg van een jacht –en passantenhaven en dat er voldoende aanlegplaatsen voor bewoners worden gecreëerd.

Toekomst van IJburg

Geef een reactie