Sterk Staaltje Steun

Trots op deze samenwerking met de Provincie Noord-Holland en alle inliggende gemeenten. Onder leiding van Zita Pels is actief lobby gevoerd in Den Haag en is er door de Statenleden boter bij de vis gedaan door een noodfonds van 10 miljoen in te stellen! De betrokken gemeenten hebben in intensieve samenwerking een lijst met instellingen gemaakt die van de steun gebruik kunnen maken.

Bericht van de Provincie Noord-Holland

De culturele instellingen in Noord-Holland worden hard getroffen door de coronamaatregelen. 

Provincie Noord-Holland heeft samen met de Noord-Hollandse gemeenten plannen gemaakt voor het provinciale noodfonds van 10 miljoen euro. De verwachting is dat dit najaar 100 instellingen financiële ondersteuning krijgen. Een restantbedrag blijft beschikbaar voor 2021.

Voor de zomer heeft de provincie een bedrag van 10 miljoen beschikbaar gesteld om de gevolgen van de coronacrisis te verzachten. De provincie heeft met de gemeenten besproken welke instellingen ondersteuning kunnen gebruiken. Gemeenten hebben samengewerkt en in regionaal verband culturele instellingen voorgedragen voor een bijdrage uit het fonds. Door de bundeling van krachten kunnen gemeenten en provincie 100 instellingen steunen om de Covid-19 crisis door te komen.

Vanuit Noord-Holland Noord zijn door 14 gemeenten 47 instellingen voorgedragen voor een bedrag van € 3.120.000 (provinciaal budget). Inclusief 35% gemeentelijke matching gaat het om een budget van € 4.800.000. Vanuit de MRA gemeenten zijn door 23 gemeenten 53 instellingen voorgedragen voor een bedrag van € 4.072.000 (provinciaal budget). Inclusief de 35% gemeentelijke matching gaat het om een budget van € 6.265.000. In november maakt de provincie bekend welke instellingen een steun in de rug krijgen en hoeveel geld zij ontvangen.

Ook hulp in 2021

Na de verdeling blijft er nog een restbedrag over. In Noord-Holland Noord resteert een bedrag van € 254.500. In de MRA resteert een bedrag van € 2.553.000.

Gedeputeerde Cultuur Zita Pels: “Dit restbedrag is ontstaan door de strakke voorwaarden die samen met de gemeenten zijn opgesteld. Het is absoluut niet zo dat er geld overblijft omdat er geen behoefte is. Duidelijk is dat de nood zich uitstrekt over de volle breedte van de culturele sector en dat die nood in 2021 er nog steeds zal zijn, en misschien nog wel hoger is. De gemeenten geven bijvoorbeeld aan dat bij veel instellingen sprake is van ‘uitgestelde schade.’ Vooral voor de podia en musea geldt dat volgend jaar de grootste schade optreedt.”

De gemeenten en provincie hebben besloten het resterende budget in te zetten om de vervolgschade bij culturele instellingen in de eerste helft van 2021 te beperken. De focus zal liggen op de middelgrote podia en musea.

Geef een reactie