Alternatief voorstel verkeersprobleem

Wethouder Marja Ruigrok heeft een oplossing voor de verkeersproblematiek die ontstaat als begin 2021 een tijdelijk schoolgebouw een feit is voor de te renoveren Rietveldschool in Badhoevedorp.

Van dat tijdelijke gebouw én van lokalen van de Plesmanschool én van de Burgemeester Amersfoordtschool (BAS) zullen zo’n 600 leerlingen gebruik maken. De VVD-fractie toonde zich gisteravond in de raadsvergadering bezorgd over de grote verkeersdrukte en de parkeerdruk die hierdoor ontstaat rondom de Adelaarstraat en Arendstraat. Ook de directies en de medezeggenschapsraden en ouders van de betrokken scholen hebben al op de deur geklopt.

De Rietveldschool in Badhoevedorp. Foto: Margo Oosterveen

Eenrichtingsverkeer

Wethouder Marja Ruigrok meldde dat er inmiddels al is gesproken met betrokkenen over maatregelen om de verkeers- en parkeerdrukte het hoofd te bieden. Daarbij is ook gekeken naar het idee om het eenrichtingsverkeer in de Adelaar-, Arend en Roerdompstraat op te heffen omdat dit vaak wordt genegeerd waardoor gevaarlijke situaties zouden ontstaan.
Wethouder Marja Ruigrok vindt zo’n opheffing echter niet wenselijk, zei ze. “Tweerichtingsverkeer gaat ten koste van het aantal parkeerplaatsen.” Ook zijn bij de invoering van tweerichtingsverkeer fysieke maatregelen nodig.

Omdraaien

Wethouder Ruigrok verwacht meer heil van het omdraaien van het eenrichtingsverkeer in de Arendstraat. Volgens de wethouder ontstaat zo een logische rijrichting voor het verkeer van en naar de school en ook wordt zo de Roerdompstraat niet onnodig belast.
Dit plan biedt ook de meeste verkeersveiligheid, redeneert de wethouder. Het is hierbij wel van belang te zorgen voor voldoende parkeergelegenheid. 
Daarom komen bij de ‘kiss & ride parkeerplaatsen’ aan de Plesmanlaan, bij de ingang van de tijdelijke school aan de Adelaarstraat en ten noorden van de Adelaarstraat extra parkeerplekken bij. 
 Gepubliceerd op: 19 nov 2020

Geef een reactie