Een SOK voor de Bennebroekerweg

De gemeente Haarlemmermeer, de provincie Noord-Holland en de Vervoerregio Amsterdam gaan samen de (Nieuwe) Bennebroekerweg verbreden. Vandaag ondertekenden Jeroen Olthof gedeputeerde van de Provincie Noord-Holland en Marja Ruigrok wethouder Verkeer en Vervoer van de gemeente Haarlemmermeer en lid van het dagelijks bestuur van de Vervoerregio Amsterdam, daarvoor een samenwerkingsovereenkomst (SOK).

In deze overeenkomst zijn concrete afspraken gemaakt over de organisatie, planning en financiën van het project (Nieuwe) Bennebroekerweg. Ook staat hierin vermeld hoe de omgeving het komend jaar wordt betrokken. Wethouder Ruigrok:

“Ik ben blij met deze ondertekening. Het duurt natuurlijk nog even voor de schop in de grond gaat, maar het is weer een mooie stap in de goede richting!” 

Bereikbaar zijn en blijven  

Om Hoofddorp Zuid, Nieuw-Vennep Noord en de te ontwikkelen woonwijken en bedrijventerreinen goed bereikbaar te houden, is het nodig om de komende jaren de infrastructuur aan te passen. Daarvoor wordt de (Nieuwe) Bennebroekerweg tussen de A4 en de N205 geschikt gemaakt om deze verkeersgroei op te kunnen vangen. Dat betekent onder andere dat delen van de (Nieuwe) Bennebroekerweg van 2×1 naar 2×2 rijstroken gaan en de kruispunten en rotondes, daar waar nodig, aangepast worden.  Ook wordt gekeken waar en welke fietsverbindingen de (Nieuwe) Bennebroekerweg gaan kruisen en is er aandacht voor de inpassing in de omgeving. Bovendien wordt rekening gehouden met de eventuele komst van een hoogwaardige openbaar vervoerverbinding.   

Wethouder Marja Ruigrok en gedeputeerde Jeroen Olthof tekenen de samenwerkingsovereenkomst.

Wethouder Marja Ruigrok en gedeputeerde Jeroen Olthof tekenen de samenwerkingsovereenkomst. Foto: Jur Engelchor

 Planning 

De verbreding van de (Nieuwe) Bennebroekerweg wordt in fases uitgevoerd. Met het tekenen van deze samenwerkingsovereenkomst start de verkenning- en planstudiefase. Aansluitend volgt de uitwerking en de bestemmingsplanprocedure. Daarna wordt door de samenwerkende partijen het definitieve ontwerp vastgesteld en volgen realisatie en bouw. Op basis van de nu beschikbare gegevens wordt verwacht dat de weg in 2029 in gebruik kan worden genomen. Gepubliceerd op: 12 mrt 2021

Geef een reactie