Green Deal Fiets

Vervoer per fiets heeft veel voordelen: fietsen is goed voor het milieu én het is goed voor de eigen gezondheid. Voor een duurzame Amsterdamse metropoolregio met gezonde bewoners is het daarom belangrijk het gebruik van de fiets te stimuleren. Dat doen we door organisaties te verbinden aan de Green Deal Fiets.. Namens de Vervoerregio en de Gemeente Haarlemmermeer tekende ik deze Green Deal. Gericht op servicepunten, arbeidsvoorwaarden, kennis en meer kinderen op de fiets. ?

De Amsterdam Economic Board is initiatiefnemer, net als het MRA Bureau, de Vervoerregio en BYCS. Samen met bedrijven, overheden en kennisinstellingen staan wij op de pedalen om meer bewoners en bedrijven te laten kiezen voor de fiets als vervoersmiddel.

Wat gaat Green Deal Fiets doen?

Wij willen zoveel mogelijk mensen vaker laten kiezen voor de fiets als vervoermiddel binnen de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Daarbij richten wij ons op vier thema’s:

  • Fietsservicepunten

De fiets is een heel goed middel om van A naar B te komen – ook over iets langere afstanden. Wel is er juist dan behoefte aan meer service onderweg. Een plek om een reparatie te laten uitvoeren, te schuilen voor een regenbuitje, een versnapering te kopen of de accu op te laden. Daarom gaan de MRA-overheden in 2022 – samen met de Green Deal-partners – bekijken welke locaties langs de doorgaande fietsroutes in de regio geschikt zijn voor een fietsservicepunt.

In 2022 opent een eerste fietsservicepunt in Schiphol-Noord. De lessen die we van deze pilot leren, passen we toe bij de opzet van nieuwe fietsservicepunten.

De initiatiefnemers van Green Deal Fiets willen vóór 2025 drie tot vijf fietsservicepunten hebben staan in de MRA, bij voorkeur regionaal gespreid en gevarieerd naar doelgroepen fietsers (fietsforens, sportfietser, recreatiefietser etc.)

  • Fietsvriendelijke arbeidsvoorwaarden

Wanneer werkgevers het fietsgebruik stimuleren, dan helpt dat grotere groepen mensen te laten kiezen voor de fiets. De initiatiefnemers van Green Deal Fiets (en hun partners) overtuigen, stimuleren en helpen organisaties en bedrijven te werken aan de introductie van fietsvriendelijke arbeidsvoorwaarden. Voorbeelden van zulke voorwaarden kunnen zijn: een fietskilometervergoeding, faciliteiten op het werk zoals een omkleedruimte en een veilige fietsenstalling of hulp bij kleine reparaties.

Voor goede arbeidsvoorwaarden is het belangrijk dat wet- en regelgeving van de landelijke overheid, gericht op het stimuleren van fietsgebruik, flink wordt versimpeld. Nu zijn de regels soms nog flink ingewikkeld. Daarom gaan MRA-overheden en Green Deal-partners gericht lobbyen voor eenvoudige, begrijpelijke wetgeving zodat zoveel mogelijk mensen gaan kiezen voor de fiets.

Ook spreken de MRA-overheden en Green Deal-partners af om te werken aan een betere informatievoorziening over de bestaande wet- en regelgeving. Dat maakt complexe regelingen eenvoudiger en helpt organisaties en werknemers gebruik te maken van fietsregelingen

Doel is om vóór 2025 zoveel mogelijk werkgevers en werknemers gebruik te laten maken van fietsvriendelijke arbeidsvoorwaarden, zodat het gebruik van de fiets in het woon-werkverkeer toeneemt en de CO2-uitstoot vermindert.

  • Kennis in hogere versnelling

Over fietsen is op verschillende plekken veel kennis en data beschikbaar. Het Amsterdam Institute for Urban Cycling gaat deze kennis bundelen en beschikbaar maken voor organisaties, bedrijven en onderzoekers binnen en buiten de regio. Ook gaat het instituut de maatschappelijke opbrengsten van fietsen in kaart brengen. Alles met als doel het fietsen aantrekkelijker te maken voor een brede doelgroep.

  • Jongeren op de fiets

Steeds minder kinderen en jongeren gebruiken de fiets om naar huis, school, sport of vrienden te gaan. De partners van Green Deal Fiets helpen jonge inwoners van de Amsterdamse metropoolregio op verschillende manieren weer terug op het fietszadel. Dat doen we onder meer door te onderzoeken wat het kunnen beschikken over een fiets betekent voor (jonge) kinderen en welke interventies jongeren helpen bij de keuze voor de fiets. We maken een aantrekkelijk aanbod voor de kosten van OV en fiets en we ontwikkelen een app om fietsgebruik te stimuleren. Ook betrekken we sterke partners, zoals topwielrenners van Team Jumbo-Visma en we steunen de petitie van de junior Fietsburgemeester.

Meetups en events

Wanneer Green Deal Fiets een bijeenkomst heeft georganiseerd, vind je op deze plek een verslag daarvan.

Wil je ook opstappen met de Green Deal Fiets?

Heb jij een voorstel, idee of vraagstuk in je fietstas? Of wil je meer informatie over het ondertekenen van de Green Deal Fiets? Neem dan contact op met Richard Hoving, Lead Mobiliteitbij de Board.

Ondertekenaars van Green Deal Fiets

AMS Institute | Koninklijke BAM Groep | Breikers | BYCS | Cargoroo | Cycledata | Fynch Mobility | Groeifiets | Junior Fietsburgemeester | Mijksenaar | NexTechnician | NS Stations | Pon/Lease a Bike | ROC van Amsterdam | Roetz | Stars Are Circular | Urban Cycling Institute | Vervoerregio

Samenwerkingspartners

Geef een reactie