Er is witte rook!

Er is overeenstemming over een coalitie en de wethouderskandidaten zijn voorgedragen. Wethouders Jurgen Nobel en Marja Ruigrok zullen ook de komende periode de schouders er onder zetten namens de Haarlemmermeerse VVD!

Het duurde iets langer dan andere keren, maar de coalitiebesprekingen in Haarlemmermeer zijn afgerond. De nieuwe wethoudersploeg kan aan de gang. Vertrouwd zijn Jurgen Nobel en Marja Ruigrok (VVD), Marjolein Steffens – van de Water en Mariette Sedee (CDA). Zij krijgen gezelschap van Charif El Idrissi (HAP) en Charlotte van der Meij (D66), eveneens bekende gezichten in de politiek van Haarlemmermeer.  Voor Johan Rip (HAP) is geen plek meer. 

De samenstelling wijkt stevig af van de landelijke verhouding. Van de eerste 154 gemeenten waarin wethouders zijn gepresenteerd bestaan er 46 uit alleen mannen. Van de in totaal 601 wethouders zijn er 164 vrouw, oftewel 27 procent.

Het Haarlemmermeerse team laat weten ‘samen de ambitie te hebben om Haarlemmermeer als dynamische gemeente toekomstbestendig te laten groeien’. “We hebben het proces zorgvuldig doorlopen en we hebben de tijd genomen om een goede balans te zoeken tussen ambitie en realisme. We kunnen en willen nu aan de slag”, aldus Jurgen Nobel.  

Het nieuwe college kiest voor realistische ambities, het versterken van wat goed is, het afmaken wat in de periode 2019 – 2022 is begonnen en verbetering en vernieuwing waar dat nodig is. Ook zoekt het college naar manieren om de noodzakelijke maar pijnlijke ombuigingen uit 2021 te verzachten, zonder het financiële beeld uit het oog te verliezen. Haarlemmermeer moet op alle fronten meer weerbaar worden.  Bericht uit HC Nieuws 2 juni 2022

Geef een reactie