Werklocaties van de toekomst

Op 30 mei kwamen ruim 60 ondernemers, raadsleden en ambtenaren samen tijdens de inspiratiesessie die werd georganiseerd door de Rekenkamer en de afdeling Economische Zaken van de gemeente. En inspiratie kregen we!

Hoe ziet het vestigingsklimaat voor ondernemers in Haarlemmermeer er in de toekomst uit? En welke rol zou de Gemeente Haarlemmermeer daarin kunnen spelen? In Haarlemmermeer heeft ondernemerschap een belangrijke plaats. De gemeente telde in 2022 meer dan 18.000 bedrijfsvestigingen, zo’n 155.000 banen en 60 werklocaties (bron: KvK en BIR HM). Haarlemmermeer is aantrekkelijk voor ondernemers door onder andere de centrale ligging in de Randstad en de aanwezigheid van Schiphol. Maar de voorheen ‘onbeperkte ruimte’ in de polder stuit op grenzen. De gemeente kan niet meer alle ondernemingen die dat willen een plek geven. Ook verandert de wereld waarin ondernemers werken snel. Denk aan technologische ontwikkelingen, klimaatverandering, de energietransitie, de transitie naar een duurzame circulaire economie en de krapte op de arbeidsmarkt. De gemeente kan de toekomst van het vestigingsklimaat voor ondernemers beïnvloeden door duidelijke keuzes te maken. Lees hier het toekomstscenario of bekijk de animatie.


De Rekenkamercommissie Haarlemmermeer (RKC) wil in samenwerking met Economische Zaken in een inspiratiebijeenkomst een gesprek op gang brengen over de toekomst van het ondernemerschap in Haarlemmermeer. De RKC heeft daarvoor een toekomstscenario 2050 laten opstellen. Het scenario schetst een mogelijke toekomst voor Haarlemmermeer in 2050. Het is dus geen voorspelling. Het is scherp geformuleerd om tot denken aan te zetten en een discussie in gang te zetten. De RKC organiseert deze inspiratiebijeenkomst in plaats van een informatieve bijeenkomst.
Tijdens de bijeenkomst kunt u gespreksthema’s aandragen en/of meedenken met door anderen aangedragen thema’s. U kunt zich door het toekomstscenario van de RKC laten inspireren. Het thema kwaliteit van de werklocaties wordt in ieder geval besproken. Binnen dit thema wil Economische Zaken met u en ondernemers van Haarlemmermeer doordenken welke soorten werklocaties te onderscheiden zijn, welke kwaliteitsaspecten in dit onderscheid een rol spelen (zoals nationale of regionale oriëntatie, omvang van de bedrijvigheid, ligging) en waar we welke typen werklocaties kunnen vinden.

One Response to “ Werklocaties van de toekomst ”

  1. Wat bedoel je met reclamefilmpjes?

Geef een reactie