En doorrrrrrr….. met die vrije busbaan

De gemeente Haarlemmermeer heeft samen met de Vervoerregio en de Provincie Noord-Holland de intentieovereenkomst Planstudie HOV Haarlemmermeer zuidwest (Lisserbroek – Nieuw-Vennep-west – Hoofddorp-zuid) ondertekent. Daarmee zijn afspraken gemaakt over de werkzaamheden en de kostenverdeling voor de planstudiefase. De intentieovereenkomst is aangegaan voor maximaal 24 maanden. In de overeenkomst is ook de intentie uitgesproken om aan het eind van de planstudiefase tot een samenwerkingsovereenkomst (SOK) te komen voor het vervolg. Marja Ruigrok, lid dagelijks bestuur Vervoerregio Amsterdam: ‘“Als Haarlemmermeerse ben ik enorm trots op ons netwerk van vrije busbanen met snelle bussen. Daarom ben ik ook blij dat we hier weer een mooi stuk aan toe gaan voegen. Goed OV kan een mooi alternatief voor de auto zijn!”. Zie ook Haarlemmermeers rood rukt op (2019).

Van links naar rechts: Jurgen Nobel Gemeente Haarlemmermeer, Marja Ruigrok VRA en
Jeroen Olthof Provincie Noord-Holland ondertekenen de intentieverklaring HOV Haarlemmermeer zuidwest.

De nieuwe HOV-verbinding biedt inwoners van de nieuwe woningbouwlocaties het noodzakelijke openbaar vervoer. Daarnaast verbetert het totale openbaar vervoeraanbod in Lisserbroek, Nieuw-Vennep en Hoofddorp. De planstudie HOV Haarlemmermeer zuidwest gaat over het deel vanaf Lisserbroek, via Nieuw-Vennep-west en Hoofddorp-zuid naar station Hoofddorp. Dit is een ander deel dan het HOV-tracé Lisserbroek dat zich al in de realisatiefase bevindt. Beide projecten sluiten op elkaar aan. 

Kaart van HOV Zuidwest en en HOV Lisserbroek

Kaart: Tracédelen HOV Haarlemmermeer zuidwest (planstudie) en HOV Lisserbroek (realisatiefase) 

Onderdeel van versnellen woningbouwgebieden  

Het project is onderdeel van de door het Rijk aan de Metropoolregio Amsterdam (MRA) toegekende gelden voor het versnellen van woningbouw in de MRA. Met de komst van HOV Haarlemmermeer zuidwest is de ontwikkeling van woningbouwlocaties in Nieuw-Vennep west en Hoofddorp zuid mogelijk. Daarnaast versterkt deze HOV-verbinding het regionale OV-netwerk in groot Amsterdam.  

Geef een reactie