Amsterdammers vernoemen naamloze bruggen

Soms duurt het even, maar dan heb je ook wat! Mijn initiatiefvoorstel uit 2016 om Amsterdammers te betrekken bij het bedenken van namen voor de vele naamloze bruggen in Amsterdam krijgt een mooi vervolg. Uit een brief van de burgemeester blijkt dat mijn verzoek, om ook een bordje te plaatsen met het waarom van de naam, uitgevoerd gaat worden.

‘’Het raadslid mevrouw Ruigrok (VVD) heeft een initiatiefvoorstel ingediend, getiteld: ‘Bruggen slaan naar een Amsterdams verleden’. Op 22 februari 2018 is het voorstel van het college om invulling te geven aan dit raadsinitiatief in uw raadscommissie besproken. Mevrouw Ruigrok heeft toen verzocht om op het naambordje van

bruggen ook een onderbord te plaatsen met een toelichting op de naam. Als voorbeeld werd genoemd bij de Joes Kloppenburgbrug een bordje: ‘Slachtoffer zinloos geweld’. Dit punt is toen opgenomen op de termijnagenda van de raad.

Met excuses voor de late reactie op raadsinitiatief geeft het college de volgende reactie. Het college onderschrijft het belang van goede informatieverstrekking aan het publiek. Daarom staan wij positief tegenover het initiatief dat breed werd gedeeld door de leden van de commissie.

Het college zal op de volgende manier invulling geven aan de wens van de raad. Met het oog op efficiency kiezen we voor een gefaseerde aanpak, te beginnen in stadsdeel Centrum. Daar zijn de meeste bezienswaardige bruggen. Daar zijn ook de meeste bezoekers. Circa 8o bruggen in Centrum hebben een monumentale status. Dit betekent de vormgeving van de bordjes hierop zullen worden afgestemd. En dat de aanpassingen vergunningplichtig zijn. Het totaal aantal bruggen met een naam in Centrum is 150. De kosten per bordje bedragen ca. € 300. Voor deze borden gaat het dus om €45.000. De kosten worden gedekt uit de begroting van de directie Stadswerken.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Hiermee beschouwen wij dit punt als afgedaan.

Met de meeste hoogachting, Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam. Femke Halsema, Burgemeester, Wil Rutten, Waarnemend gemeentesecretaris”

Juli 2016 – Goed nieuws! Op ons voorstel worden Amsterdammers voortaan betrokken bij het bedenken van namen voor de talloze naamloze bruggen in Amsterdam. Fractievoorzitter Marja Ruigrok: “Hier zijn we superblij mee. Hoe mooi is het dat we bekende en minder bekende Amsterdammers kunnen eren en herdenken door bruggen naar hen te vernoemen? Zo slaan we letterlijk een brug naar het verleden en houden we hen levend, ook voor nieuwe Amsterdammers en bezoekers.”

QR-code en Canon van Amsterdam

De stadsdelen nemen de verdere uitwerking van het voorstel op zich en voor scholen is het -mede in het kader van de Canon van Amsterdam– mogelijk zijn om hierbij betrokken te worden. De bruggen worden tevens voorzien van een naambordje en een QR-code. “Door de QR-code te scannen, kunnen passanten meer te weten komen over de brug in kwestie en naar wie die is vernoemd. Ontzettend leuk maar ook  leerzaam. Wie weet komen scholieren zo in 2025 wel meer te weten over de André Hazes, Gré Brouwenstijn -of Theo van Goghbrug”, aldus Ruigrok.

Benoem je brug

Wil je graag een brug vernoemen naar een Amsterdammer? Vul dan hier het online formulier in.

Plan van aanpak

Hier staat de bestuurlijke reactie op mijn voorstel en hier het plan van aanpak. Voor bruggen met een monumentale status wordt de RVE Monumenten en Archeologie ingeschakeld om een passende vormgeving voor het bordje vast te stellen.

Filmpje!

Studenten van de Media Academy maakten een filmpje over dit onderwerp.

 

Geef een reactie