Smart Mobility

Op uitnodiging van Jeroen Olthof van de Provincie Noord-Holland bezocht ik gisteren en vandaag verschillende bijeenkomsten in Parijs over smart mobility. Hoe kunnen we slimmer, beter en duurzamer de toekomst in? Met specialisten en bestuurders uit verschillende landen deelden we ervaringen met deelmobiliteit, verduurzaming, energietransitie en stimuleren van actieve mobiliteit (lopen, fietsen en vooruit, ook op de elektrische step of scooter).

Op de beurs Autonomy zag ik kansen voor zelfrijdende busjes. Wij hadden ze in Haarlemmermeer al rijden tijdens de Floriade in 2002 (!) maar door regelgeving en eisen op het gebied van veiligheid wil het maar niet ‘’los’’ komen. Hier zagen we veiligheidsaansturing op afstand. Zo kan een regisseur zo’n tien zelfrijdende busjes op de weg houden. Ik zie mogelijkheden voor fijnmazig vervoer, doelgroepenvervoer, evenementenvervoer (Keukenhof?) en meer. Het verkennen waard. Verder werd de marktonderzoeker in mij enthousiast van het delen van data. Via bestaande apps zoals games en het weer wordt (met toestemming) data verzameld over waar men wandelt, fietst, auto rijdt of het OV gebruikt. Met deze kennis kunnen tijdelijke maar ook structurele maatregelen genomen worden.

Op de test track konden we zelf ervaren hoe de elektrische scooters en stepjes bevielen. De vragen over wel of niet free floating (het op elke plek achter laten van je voertuig) werden ook in Parijs en Barcelona gedeeld.

Op de Nederlandse Ambassade kregen we diverse pitches voorgeschoteld over de uitdagingen van data delen, de stroomvoorziening van alle elektrische voertuigen en het anders kijken naar het totale vervoersysteem. Dat was stof voor discussie met alle betrokkenen!

Op vrijdag sloot ik aan bij het Polis Network, die een speciale bestuurdersdag hadden georganiseerd. De loco-burgemeesters van Parijs, Londen, Barcelona en Brussel bespraken de uitdagingen van het teruggeven van ruimte aan wandelaars en fietsers in het hart van de binnenstad. Participatie, vastgeroeste standpunten en het aanwezig zijn van alternatieven (ook voor bevoorrading met slimme stadslogistiek) kwamen aan de orde. Ook dat er niet overal alternatieven zijn en dat de auto (vooral in de regio) soms toch ook echt noodzakelijk is. De uitspraak dat ‘’elke stok een wortel is’’ sprak me aan. Als je parkeerplaatsen wegneemt, moet je zorgen dat er iets waardevols voor terugkomt: groen, strand, speelplaatsen.

Om te ervaren hoeveel ruimte Parijs had gegeven aan de fiets gingen we onder politiebegeleiding een rondje fietsen (elektrisch, net toegevoegd aan het aanbod in de stad). Het was indrukwekkend.

‘s Middags waren we te gast bij de Vervoerregio van de regio Parijs. Even een andere schaal maar met vergelijkbare uitdagingen!

Al met al een kort tripje vol van inspiratie. En Parijs is om de hoek met de Thalys. Dank allemaal!

Geef een reactie