Halverwege

Als je op de helft van je termijn zit, is het gebruikelijk om terug te blikken en vooruit te kijken. Wat heb ik nou eigenlijk weten te bereiken in de afgelopen twee jaar en waar ga ik me de komende tijd tegen aan bemoeien? Een tussenstand…

Nog voor mijn verkiezing in de gemeenteraad had ik al een plan: Aanvalsplan Ondernemerszin. Zonder dat ik me bewust was van een ideologie, heb ik mijn bedrijf opgebouwd vanuit de principes vrijheid, verantwoordelijkheid en het pakken van kansen. Ik dacht ”als dit voor mijn bedrijf werkt, kan het ook voor de stad werken”. Ik stelde 7 ondernemende maatregelen voor. Laten we, samenvattend, eens kijken wat ik er van gebakken heb.

Minder regels – Mijn eerste kopregel in de pers was ”Meer bier, minder regels” en uiteindelijk is dat ook een soort motto geworden. Meer mogelijk maken met minder beperkingen. Concrete resultaten zijn:

Meer mogelijk – Ruimte voor initiatieven van bewoners en bedrijven, van Kan niet, naar Moet kunnen.

 • De verlaatjes zijn in het horeca-beleid opgenomen, Robert Flos heeft extra 24-uurs voorzieningen en meer verlaatjes voor elkaar gekregen in de Horeca Visie
 • Ik probeer een Free Zone voor elkaar te krijgen (IJburg,motie Duurzame Vrijzone). Meer mogelijk maken met minder ingevoerde of gehandhaafde regels.
 • Duurzaam ondernemen; onder andere met duurzame inkoop, met Maurice Piek.
 • Veilig ondernemen
 • Aanbestedingen MKB
 • AT5 geen monopolie meer, ik wilde wat te kiezen hebben. Uiteindelijk bepaalt diegene die betaalt niet, maar hebben we nu wel meer kwaliteit door 3 goede media-organisaties die voor minder geld AT5 runnen.
 • Staand bier drinken mag weer, een verkiezingsbelofte die uitiendelijk in de APV opgenomen is. Met dank aan Daniel van der Ree.

Orde op zaken – minder uitgeven, efficienter werken, kleinere overheid

Cultureel Ondernemerschap

 • Visie op Cultureel ondernemerschap, artikel in P&G
 • Kunstenplan (Opt-out regeling, dereulering, eigen inkomsten)
 • Gepleit tegen de verhoging BTW-tarief
 • Amsterdam Collectie, kunst van de stad op internet (misschien met ”goudmijnen”, verdienmodellen)
 • Amsterdam als Goed Doel, geefcultuur stimuleren
 • Meer interactie tussen culturele en creatieve industrie
 • Liever kunst dan stenen; afstoten cultureel vastgoed

Jong geleerd – cultuureducatie

 • Cultuurboot, naast de Cultuurbus kunnen scholieren nu ook met de boot naar en van een museum.
 • Jongeren Cultuurfonds, geld dat gereserveerd was voor cultuur educatie maar terecht kwam bij AT5 is voor een deel weer terug, met matching als voorwaarde
 • Ondernemerschap op school, bewustwording ”Eigen baas, dat kan natuurlijk ook!”, de werkgevers van de toekomst.

Dit zijn ook de thema’s waar ik me het tweede deel van mijn termijn druk over wil maken. Ik ben goed op weg, maar ik heb ook nog veel te doen!

Geef een reactie